SivJensen

Siv Jensen fremla tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2106. Der fremkom forslaget om at Norge skulle delta i EUs relokaliseringsprogram.