Dyremishandling må straffes strengere

Stadig dukker det opp saker i media der det har vært kriminelt mislighold av dyr av personer som aldri i utgangspunktet skulle hatt lov til å ha dyr. I dag er det mattilsynet og noen gode prøveprosjekter med lokalt dyrepoliti som skal følge opp med mål om å få: Fjernet all dyremishandlingen i Norge.

«Sakene som har blitt gjort kjent i media bare de siste ukene er grusomme og viser at dagens system «rett og slett» ikke er godt nok. Norge må derfor snarest innføre et nasjonalt dyrepoliti. Hvordan vi mennesker behandler dyr sier faktisk det meste om hvordan vi er som mennesker,» mener Demokratene i Norges politiske nestleder, Vidar Kleppe.

 • Gjest

  i følge § 37.Straff (dyrevelferds loven)

  Forsettlig
  eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold
  av denne loven eller vedtak gitt i medhold av loven, straffes med bøter
  eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke
  rammes av strengere straffebestemmelse.

  Grov
  overtredelse straffes med fengsel inntil 3 år. Ved vurdering av om
  overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på overtredelsens
  omfang og virkninger, og graden av utvist skyld.

  jeeg mener dette er FOR mildt !! hvorfor kan vi ikke øke denne straffen?