Vindturbiner ødelegger norsk natur og fauna!

Vindturbiner ødelegger norsk natur og fauna!Vindturbiner ødelegger norsk natur og fauna!

I Demokratenes program heter det: «En større utredning fra Norges Miljøvernforbund dokumenterer at vindturbiner er ødeleggende for vår siste villmark – kysten. De reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, genererer helseproblemer, truer … LES MER