Norge trenger mer direktedemokrati

Norge trenger helt klart mer direktedemokrati!Norge trenger helt klart mer direktedemokrati!

Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Derfor ønsker vi i mye større grad forpliktende folkeavstemninger. En modell kan være å … LES MER