Dusør til den første som finner en flyktning i Morialeiren!

I debatten om menneskene som befinner seg i Morialairen på den greske øya Lesvos omtales alle
som befinner seg i leiren som «flyktninger». I den norske debatten om flyktningpolitikk skjelnes det
ikke mellom flyktninger og ulovlige innvandrere. Men i virkeligheten er det stor forskjell på ekte
flyktninger og ulovlige innvandrere.

I et oppslag på NrK.no fra 6. november 2015 gjør jusprofessor Peter Ørebech rede for hva som er en
flyktning i henhold til … LES MER