Det dreier seg om kultur, ikke rase

“Innen overskuelig fremtid vil vi ha et Italia nesten uten italienere. Landet vil trolig bestå på kartet, men innbyggerne i landet vil i hovedsak bestå av sorte mennesker fra Afrika og Asia, spår den verdenskjente samfunnskritikeren og skribenten Mark Steyn i sin bestselgende bok «Amerika alone, the end of the world as we now it». Årsaken er innvandring og det faktum at italienerne, i likhet med andre europeere, føder for få barn. Steyn bruker Italia som eksempel, men prognosene for Norge og andre europeiske land er knapt annerledes. Europa er i startfasen til å bli Euroasia. Men er det egentlig et problem,” spør varamedlem til sentralstyret i Demokratene i Norge, Jan Simonsen, og svarer:

“At 60 prosent av italienerne i overskuelig fremtid vil ha sort hudfarge og besteforeldre fra Afrika eller Asia er i seg selv ikke et problem, mener han. Dersom de oppfører seg som italienere, og er en del av en kultur som verdsetter toleranse, ytringsfrihet og demokrati. Men dersom 60 prosent av personene bosatt i Italia om noen år har intolerante holdninger til personer som tror på andre religioner enn islam, ser ned på homofile, diskriminerer kvinner, og vil innskrenke ytringsfrihet for ikke å fornærme deres profet, og i stedet underordner seg en autoritær ideologi som setter Allah høyere enn demokratiet. Da har vi et alvorlig problem, mener han.

Og det har han utvilsomt rett i. Vår tids kampe er ikke en rasekamp. Det dreier seg overhodet ikke om raser. Det handler om kulturer. Vi er inne i en sivilisasjonskamp mellom en autoritær islamsk ideologi og vår vestlige kultur. En kamp vi er i ferd med å tape.

Mark Steyn viser til hvordan Europa allerede er i ferd med å bøye kne for islam. Karikaturtegnere tør ikke lengre drive satire rettet mot islam, av frykt for konsekvensene. For mens vi kristne blir lettere irritert og hoderystende dersom noen tegner Kristus i en homoseksuell akt, skriver et leserbrev til avisen, og i ytterste konsekvens sier opp abonnementet, setter muslimene fyr på biler og flagg, og truer tegneren på livet.

For noen år siden vedtok bydelsutvalget i en bydel i Berlin å forby juletrær på offentlige steder i bydelen, for ikke å fornærme muslimer. Steyn viser til et eksempel der Burger King fjernet kremen fra en iskrem-meny fordi en islamsk leder hevdet at den var formatert slik at den liknet på navnet Allah på arabisk. Og slik kunne vi fortsette med mange flere liknende eksempler på små og store ettergivenheter, som i sum bidrar til å redusere vår frihet. Flere land har innført såkalte «hatlover» som forbyr hatefull tale. I praksis blir de brukt til å forhindre seriøs islamkritikk.  Vi har sett flere eksempler, også i Norge, på at personer som kritiserer islam mister sine arbeidsplasser, til tross for at islamkritikken er fremsatt utenfor arbeidstid og ikke er relevant for arbeidsutførelsen.

Hva skjer, spør Mark Steyn, etter hvert som muslimene på vei mot det endelige flertallet og maktovertagelsen, blir stadig flere og utgjør en stadig sterkere stemmemakt under våre foreløpig demokratiske valg? For hvert valg vil en stadig større andel av velgerne ha muslimsk bakgrunn. Hva vil det bety for holdningene til politikere som er ute på stemmefangst, der antall stemmer er viktigere en ideologisk ryddighet?  Når det i Norge i dag finnes 250 000 muslimer og 1000 jøder, og den muslimske befolkningsandelen er i rask vekst, hva vil det bety for politikernes holdning til Israel? Bare for å ta et enkelt eksempel.

Også militært vil Vesten tape, mener Mark Steyn. Det hjelper ikke at USA har verdens største, best trente og mest moderne hær, når politikerne ikke tør ta den i bruk. Vi ser det tydelig i dag. Nord Korea har i mange år bygget seg opp til å bli en atommakt med langdistanseraketter. De har hjulpet både Syria og Iran med forsøk på å skaffe seg atomvåpen, og vil selvsagt, når deres egne våpen er ferdig til bruk, eksportere noen av dem til land i Midt Østen. En dag kan det eksplodere, men Vesten har til nå gjort ingenting. Vi har snudd det andre kinnet til. En krig er for ubehagelig. Vi har våpnene, men er ikke villig til å bruke dem, før den dagen det er for sent.

Som Mark Steyn skriver i sin bok: «Vi har teknologien og evnen, men muslimene har viljen og folkene.» Derfor er vi dømt til å tape.”