Norske ressurser på norske hender

“Demokratene i Norge mener at vi må ha strenge krav for import av planter og dyreprodukter for å verne vår egen fauna og dyreliv mot sykdommer og annen uønsket utvikling.Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning og en større forståelse for den gode og viktige jobben som norske bønder hver dag bidrar med – for å gjøre dette mulig”. Det sier partiets politiske nestleder Vidar Kleppe, og han legger til:

“Ved å ta kysten og distriktene i bruk vil vi sikre retten til våre havområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø og vår kultur. Vi vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig utvikling og høsting. Norske ressurser skal ikke styres av globale, internasjonale kapitalinteresser. Vi må påse at det norske arvesølvet i fremtiden forblir på norske hender.”