Askøyværingen hetser lokal prest

Avisen Askøyværingen hevder selv at det er en partinøytral avis.  Dette er ikke lenger en realitet, mener medlem av Demokratene i Norges styre i Hordaland, Jan-Ove Fromreide.  «Både i forkant og i ettertid av det første likekjønnede bryllupet på Askøy, har avisen nærmest mobbet prestene på Askøy pga at de følger den boken de er satt til å forvalte, nemlig Bibelen. Avisen gjør e stort poeng av at det må komme en prest fra en annen kommune for å stå for vielsen,» forteller han.

Fromreide minner fritenkerne i Askøyværingen om hva som står om vielse i Bibelen;  Opprettelsen av ekteskap er registrert i 1. Mosebok 2:23-24: “Mannen sa: ‘Dette er nå benet av mine ben og kjøttet av mitt kjøtt, hun skal kalles” kvinne ’fordi hun var tatt ut av mannen.’ Av denne grunn skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru, og de skal være ett kjød.” Gud skapte mannen og deretter kvinnen til å utfylle ham. Ekteskapet er Guds idé – for “det er ikke sunt for mannen å være alene” (1. Mosebok 2:18).

«I motsetning til Askøyværingen er jeg stolt over at vi har prester som følger Bibels ord, og ikke det redaktøren i Askøyværingen forfekter. At vi enda har prester som forvarer Guds lære er flott. Selv om det nok irriterer ateistene i Askøyværingen grenseløst,» sier han.