Norske arbeidsplasser først!

Demokratene i Norge sier nei til arbeidsinnvandring som fører til sosial dumping, fastslår partiets politiske nestleder Vidar Kleppe. «Vi vil derfor stoppe den ukontrollerte og svarte arbeidsinnvandringen til Norge ved å si opp EØS avtalen. Vi sier Norge først, og vil kjempe for å trygge norske arbeidsplasser og arbeidstakere,» sier han.

«Jeg vil også kjempe for å få tilbake norske sjøfolk/arbeidere på norske skip og bli konkurranse dyktige på alle verdenshav. Demokratene i Norge vil også jobbe for å stoppe all eksport av norske velferdsordninger,» legger han til.

  • Propell

    Jeg stemte Demokratene i år fordi jeg vil Norge ut av leilendingskontrakten Gro, Støre og Godahl skrev oss inn i mot folkets vilje.