Ytringsfriheten må beskyttes

«For nordmenn er ytringsfrihet en av de absolutte rettigheter i et demokrati. Derfor blir jeg gang på gang sjokkert når muslimer som hevder de har flyktet fra sitt land nettopp på grunn av manglende ytringsfrihet, vil innføre de samme lovene i Norge» skriver Jan-Ove Fromreide, som representerer Demokratene i Norge i Hordaland.

«Jeg blir enda mer sjokkert over deres «norske» lakeier» som forsvarer muslimers rett til å kjempe imot ytringsfriheten. De samme raddisene er de første til å bruke blasfemi om Gud og Jesus, men når det kommer til tegninger av profeten Mohammed, da stiller svikerne seg i lag med islamistene.

Max Hermansen får ikke lenger bruke sin ytringsfrihet som lærer. Grunnen er at han er kritisk til Islam. Vi har politifolk som mister levebrødet fordi de er kritisk til islam. Samtidig kan venstreekstreme lærere predike sitt syn og hjernevaske elevene. Som man ser et grovt brudd på ytringsfriheten. Det er også et paradoks at venstreekstreme lærere ikke er pliktig til å fortelle våre elever hvor de står politisk.

Tenk dere når disse lærerne skal undervise om ytringsfrihet i muslimske land og miljøer i Norge. Det verste er at radden ikke selv ser at dette er riv ruskende galt.»