Feil av Listhaug å doble importen av halalkjøtt

I Norge er halal-slakterier pålagt å bedøve dyrene før de slaktes for at dyrene ikke skal utsettes for de store smertene som halaslakting innebærer. (Dyret får strupen kuttet av mens det leses en bønn.)

Men i EU er det flere land som tillater halalslakt uten bedøvelse. Og EU-parlamentet foreslo 2009 at enkeltland ikke skulle kunne forby slakting uten bedøvelse på eget territorium. Dette ville også omfattet Norge, på grunn av EØS-avtalen. Men EUs ministerråd gikk etterpå inn for at nasjonalstatene … LES MER

Vi klarer oss uten bompenger

«Det er en triste faktum at alle stortingspartiene elsker bompenger, selv om de prøver å innbille velgerne noe helt annet. Et av de verste eksempelet på dette «dobbeltspillet» e regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet som vil fortsette med å flå bilistene med bompenger og rushtidsavgift for å delfinansiere veibygging i Norge. Dette skjer … LES MER

En rev på vei inn i hønsegården

«Demokratiet opplever trange kår for tiden. 1968-generasjonen som systematisk har infiltrert regjering og nasjonalforsamling og mye av media, de er ikke lenger redde for å synliggjøre sin agenda; nemlig et Norge for alle. Men Norge er nok ikke aleine om dette. Dessverre ser vi det samme over hele Vest-Europa, Skriver Amund Garfors som … LES MER