Legaliserte overgrep mot norske bilister

«Norge er et EØS-land – på mange måter en trist sak. Men når vi nå en gang ER det, skal regler være lik for alle – og etterleves av alle i «unionen». Med unntak av en ukontrollert innvandring! Den MÅ opphøre! Norge er det rikeste medlemslandet i EØS, med olje og gass som kan … Les mer

Vi bør få mer direkte demokrati

«Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Derfor ønsker vi i mye større grad forpliktende folkeavstemninger. En modell kan være å samle for eksempel 100.000 underskrifter med krav om en nasjonal folkeavstemning om et tema,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar … Les mer

Nok et argument mot EØS-avtalen

Regjeringen ville justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landet der barnet bor. Det er helt uaktuelt, fastslo EU-kommisjonen nok en gang. «Det bare dokumenterer hvorfor Norge bør tre ut av EØS-avtalen,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Foreldre som aldri har bodd i Norge kan ha rett på norsk barnetrygd og kontantstøtte. Hvis mor eller far jobber her, spiller det … Les mer