Biblioteksjef vil bestemme hvem islamkritisk organisasjon skal bruke som møteleder.

KleppeOrganisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge» søkte i 2013 om å få arrangere et informasjonsmøte på Kristiansand folkebibliotek. Biblioteket avslo søknaden. I år ba imidlertid Sivilombudsmannen om at biblioteket tok en ny vurdering. I mellomtiden hadde Demokratenes bystyremedlem Vidar Kleppe tatt opp saken flere ganger i bystyret. Nå fører sivilombudsmannens inngripen til at det blir et møte, som avholdes i dag, og SIAN har bedt Kleppe være møteleder. Det godtar ikke biblioteksjefen.

For biblioteksjefen i Kristiansand mener at hun har full rett til å bestemme hvem de organisasjonene som leier lokaler i biblioteket til møter skal brukes som møteleder. Etter å ha blitt tvunget til å åpne for et debatt- og informasjonsmøte for «Stopp islamiseringen av Norge», satt biblioteket opp en rekke retningslinjer for hvordan møtet skal gjennomføres, skriver Fædrelandsvennen. Blant kravene er at Vidar Kleppe ikke får være møteleder, skriver SIANs lokale leder Arne Tumyr i et brev til ordføreren i Kristiansand.

Biblioteksjef Ann Kristin Undlien sier til Fædrelandsvennen at de aldri har sagt til SIAN at Vidar Kleppe ikke kan være møteleder. Men, legger hun til: «Det vi har skrevet er at SIAN får ansvar for å skaffe en uavhengig møteleder og at den skal godkjennes av biblioteksjefen. Vi setter som kriterium at vedkommende ikke skal være medlem av SIAN. Det skal heller ikke være en politiker som helt eller delvis sympatiserer med dem» Og Kleppe er medlem av SIAN, og er en politiker som «helt eller delvis sympatiserer med dem».

De har ifølge Undliens uttalelse til Fædrelandsvennen ikke fått noen forespørsel om å bruke Vidar Kleppe, men dersom en slik «søknad» kommer svarer hun: «Han fyller vel ikke kriteriene. Det er mye bra med Vidar Kleppe, men jeg vil ikke si at han fyller de kriteriene vi har satt for møteleder».

Sian var lenge nektet adgang til biblioteket, men Sivilombudsmannen ba om en ny vurdering. Løsningen ble at Sian fikk slippe til, men at det ble stilt betingelser. Undheim legger til at dette er i tråd med Sivilombudsmannens anbefaling om at biblioteket må vektlegge at det aktuelle arrangementet er egnet til å bidra til en offentlig samtale og debatt, skriver Fædrelandsvennen.

Som begrunnelse for hvorfor biblioteket mener de har rett til å legge seg opp i hvem den islamkritiske organisasjonen bruker som møteleder, svarer biblioteksjefen: «Vi vil forsikre oss om at i en debatt i biblioteket skal alle føle at de slipper til. Jeg vil tro at for eksempel en redaktør fra Fædrelandsvennen vil løse en slik oppgave bedre enn en politiker som er profilert på SIANs merkesak.»