Private gir mer velferd for skattepengene

stensvag«Dagsavisen konkluderte på lederplass nylig med at private aktører innen eldreomsorg ikke skal kunne ta ut skattepenger i “profitt”. Hovedargumentet til Dagsavisen lederartikkel er at eldreomsorg er skattefinansiert, og at det ikke er riktig at private aktører, som henter ut profitt, skal kunne “berike sine eiere” med disse skattepengene,» skriver Per-Christian Stenvaag, som er leder for Demokratene i Hedmark.

«Betyr dette at Dagsavisen også går imot privatdrevne barnehager? Eller hva med private fastleger eller rehabiliterings bedrifter? Vi kunne også nevne private tannleger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Samme argument kan brukes mot å slippe private til som leverandører av enhver Velferdstjeneste? Hvorfor blinker man ut akkurat eldreomsorg,» spør han, og fortsetter:

«Folk flest er veldig pragmatisk til at private leverer tjenester som er offentlig finansiert, så lenge man driver kostnadseffektivt og med minst like god kvalitet som det offentlige selv. Alle meningsmålinger viser at folk vil ha valgfrihet i eldreomsorgen. De vil kunne velge mellom ulike tilbydere og leverandører. De vil kunne velge sykehus, sykehjem og hjemmehjelp. Å utelukke private bedrifter fra eldreomsorgen vil sterkt innskrenke valgfriheten. I Oslo sier det rødgrønne byrådet (AP, SV, MDG) at de ikke lenger vil ha såkalt “kommersiell” sykehjemsdrift. Oslo er den kommunen I landet som har lengst erfaring med sykehjem på anbud. Erfaringene på kvalitet ble oppsummert i en rapport av Oslo Economics (2013). Konklusjonen var at konkurranseutsetting av åtte sykehjem hadde frigjort rundt 180 millioner kroner over en tiårsperiode, og i tillegg gjorde de det veldig bra i kvalitetsmålingene. Faktum er altså at private gir mer velferd for skattepengene, ikke mindre ifølge NHO Service. Dette Dagsavisen konkluderer med er dermed feilaktig. Demokratene i Norge vil være garantisten for valgfrihet og et godt tilbud og konkurranse fra private. Det offentlige er godt tjent med konkurranse fra de private.”