Demokratene får nytt fylkeslag i Hedmark

stensvagDemokratene i Norge har vedtatt å danne fylkeslag i Hedmark og til det trenger fylkesleder Per-Christian Stenvaag fra Elverum hjelp. Har ber interessert ta kontakt. «Demokratene vil jobbe for en strengere innvandringspolitikk og bedre integrering. Vi ønsker å hjelpe flyktningene mer i nærområdene,» skriver han, og fortsetter:

«For Demokratene er en muslims rett til å være muslim, eller ikke lenger være muslim, en grunnleggende menneskerettighet. De aller fleste muslimer ønsker fred, men problemet er klassisk islam slik den forkynnes noen steder. Vi stiller oss undrende til politikere som mener at islamsk terror ikke har noe med islam å gjøre. Vi ser også at innvandrere fra islamske kulturer har mye vanskeligere for å integrere seg enn andre, og de kan lettere havne i kriminelle eller ekstremistiske miljøer. Vi vil begrense innvandringen fra disse kulturene så mye som mulig.

Demokratene i Norge er klart nei til EU, EØS, Schengen og TISA / TTIP. Vi vil jobbe for å få folkeavstemning om EØS og Schengen. EU skriver Norges lover gjennom EØS. Skal vi ha det slik? EU styrer nå folk og land! Vi er i sterkt behov av et systemskifte. Vi trenger nytt blod på Stortinget. Vi trenger Demokratene i Norge på stortinget for å få tilbake kontrollen og selvråderetten over eget fedreland! Vi ønsker å sikre Norges frihet og selvstendighet! 75 prosent av velgerne er imot EU, men likevel vil minst 75 prosent av stortingsrepresentantene stemme for å bringe Norge nærmere EU. Stortinget er helt i utakt med befolkningen i denne saken.

 

Når EØS-avtalen innebærer at makt overføres fra Stortinget til EUs organer blir det umulig for det norske folk å påvirke viktige deler av det norske lovverket. Avtalen har også åpnet grensen for ukontrollert arbeidsinnvandring. Resultatet er lavere lønninger for den norske arbeideren og høyere bokostnader for hele folket. Norge bør melde seg ut av både EØS-avtalen og Schengen-avtalen, men av demokratiske grunner bør det vedtas av folket gjennom en folkeavstemning.

Vi vil ha et trygt og sikkert land hvor alle skal kunne ferdes, tale og skrive fritt. Vi vil gi de eldre en verdig og god alderdom. Vi vil nedlegge alle bomstasjoner i Norge. Vi i Demokratene i Norge vil kjempe for de vanskelig stilte i vårt samfunn og vi vil holde ord.

Vi trenger Demokratene i norsk politikk for å få skikkelige skatteletter og store avgifts reduksjoner til de som trenger det og ikke bare til de rike som våre politikere gjør i dag.

Du kan alltid stole på oss i Demokratene. For husk, ingen sak er for liten – og ingen sak for stor – for Demokratene holder ord! Vi vil jobbe for å få en stortingsrepresentant fra Hedmark 2017 og trenger din hjelp.

I Demokratene i Norge er vi mange tidligere Frp politikkere. Jeg har tidligere vært medlem av Frp i Hedmark og Møre og Romsdal i 20 år. Kanskje du er interessert i å stå på liste til Stortingsvalget 2017? Du kan ta kontakt med Per-Christian Stenvaag, fungerende leder Demokratene i Norge Hedmark på e-post : per-christian.stenvaag@demokratene.no eller Mobil : 41140990.

Vi har egen Facebook side for Demokratene Hedmark og du kan finne mer info om oss på www.demokratene.no»