Demonstrerte for Sylvi Listhaug, meldte seg inn i Demokratene

13892182_10157220373645207_5227419521483260246_n

Margarita Bråten ble landskjent da hun arrangerte en støttedemonstrasjon for Sylvi Listhaug. Den første støttedemonstrasjonen for en navngitt politiker i Skandinavia. Sin støtte til Sylvi Listhaug til tross. Nå har hun meldt seg inn i Demokratene. Det er det partiet i Norge som har det beste programmet, mener hun. Først og fremst peker hun på at Demokratene, i motsetning til Fremskrittspartiet, ønsker at Norge må tre ut av EØS-avtalen og Schengen-avtalen.

Demonstrasjonen for Sylvi Listhaug ble en stor suksess med ca. 140 deltakere og bred mediedekning. I den senere tid har hun også holdt en demonstrasjon for stengte grenser og for at Norge trer ut av Schengen. Hun er medlem av Sian (Stopp Islamisering av Norge), hvor hun sammen med Sian-medlemmer holder appeller på stands rundt om i Norge.

Margarita ser på seg selv som litt uerfaren, men engasjert, lærevillig og handlekraftig på det politiske området. Hun mener Frp har gode politikere som Christian Tybring Gjedde og Sylvi Listhaug, men partiet har ikke et program hun kan støtte opp om. Demokratene i Norge er det partiet som innfrir hennes interesser og som hun ønsker å bidra i.

En av de viktigste sakene hun ønsker å få gjennomslag for, er at Norge trer ut av EØS og Schengen avtalen, slik at Norge befrir seg fra forpliktelsene overfor EU som ligger i disse avtalene. Det vil gjøre at Norge står fritt i forvaltningen av kapital og resurser og i håndteringen av innvandringen til Norge, som den krevende asyltilstrømningen til Europa bringer med seg.

Vi har bedt Margarita fortelle litt om seg selv og sin bakgrunn.

«Jeg fyller 28 år i september. Bor og jobber i Askim, en rolig by i indre Østfold, med ca. 15600 innbyggere. Har bodd her mesteparten av livet, siden vi flyttet fra Spania da jeg var syv år gammel. Jeg er halvt spansk, med norsk mor og spansk far. Min far gikk dessverre bort da jeg var 13år. Har god kontakt med min spanske familie, som jeg besøker jevnlig,» forteller hun, og fortsetter:

«Jobb, trening og huslige sysler er min hverdag, og kveldene ofte går til nyhetsoppdateringer og til å følge opp diverse grupper og sider på facebook. Kveldene er aller best når jeg kan avslutte med en film eller en episode av en serie jeg følger med på. Helgene tilbringes med venner og bekjente i sosiale sammenkomster. Noen av mine interesser er dyr, reiser, musikk, filmer, serier, det spirituelle og selvfølgelig politikken. Jeg anser meg selv for å være en kreativ person med et lite skaperbehov. Jeg blir ofte truffet av impulsinnslag der jeg får lyst til å skrive et dikt, en sangtekst, male et bilde eller lage noe ut ifra en fikse ide eller tanke. En god dose humor og ironi må til fra dag til dag».

Bedt om å beskrive seg selv med fem ord kommer hun etter litt tenkepause frem til disse: omgjengelig, diplomatisk, kreativ, empatisk og handlekraftig.

Hvorfor begynte du å engasjere deg i politikken?

«Det var vel da flyktningstrømmen startet for fullt til Europa at jeg begynte å følge med på nyhetene og hva medier og folk skrev om dette. Etter hvert gjorde jeg meg egne tanker og meninger om situasjonen og de utfordringer dette ville føre med seg. Min hverdag ble fylt med en dyster humanitær realitet, der jeg ble nødt til å innhente mer info som kunne gi svar på mine bekymringer», svarer hun.

Det førte til at hun meldte seg inn i ulike grupper på facebook, av folk med politiske likesinnede interesser. I disse gruppene kom hun i kontakt med mennesker som hun beskriver som engasjerte og flotte, som gjorde at hun fikk mot til å våge seg ut på den politiske arenaen.

Støttedemonstrasjonen for Sylvi Listhaug ble det første store spranget ut i medienes rampelys. Den var ment å skulle sette en finger på mediehetsen rundt FrP-politikeren og bryte eksisterende fordommer mot alle som har kritiske innvendinger til innvandringen. Demonstrasjonen ble en suksess, og Margarita takker alle som deltok i arrangementet, og spesielt hennes nærmeste familie og venner som har vært gode støttespillere i hennes politiske prosjekter.

«Det er uten tvil en merkbar forskjell iblant det norske folk i våre ytringer om flyktning og innvandringspolitikken. Vi er ærlige og tør å sette ord på det vi føler og mener. Oppvåkningen jeg føler så sterkt, gjør at jeg ikke lenger kan lukke øyene for det som skjer. Denne deler jeg med mange mennesker i Norge og i hele Europa. Jeg tolker den som en ny retning i mot regjerende politikere, stormakter og andre ødeleggende krefter vi blir nødt til å ta et oppgjør med,» sier hun.

Men arbeider er ikke enkelt. Det er mange motkrefter. Det eksisterer mange fordommer mot «høyresiden» og innvandringsmotstandere. Skjellsord om rasisme og fremmedfrykt sitter løst, og ytringsfriheten blir ofte kneblet, føler hun.

«Det skjer i ulike medier, hvor vår ytringsfrihet blir kneblet av såkalte “moderatorer”. Moderatorer som skal opprettholde en saklig debatt uten personsjikanering, og ha en nøytral tilnærming til ulike temaer. Dessverre opplever vi oftere og oftere at disse misbruker sine posisjoner med kall fra “høyere hold”, til å kneble mange av våre ytringer om eksempelvis muslimer, islam, innvandring, nasjonalisme etc. Dette vil jeg beskrive som en innskrenking av vår ytringsfrihet. En farlig utvikling alle demokratiske land bør ta på alvor,» sier Margarita ivrig, og utdyper:

«Vi opplever stadig at medier som dekker saker om muslimer og terror ofte gir oss ”villedende” konklusjoner og utelukker viktig fakta og detaljer som forsterker den aggressive islamske retningen.

I saker om Donald Trump og valget rundt Brexit er det de negative aspektene som trekkes frem. Gjester som opptrer til debatt i nyhetsprogrammene er som regel håndplukket av de «politisk korrekte» mediene og er tydelig forutinntatte motstandere av høyresiden. Det er tydelig at mediene velger side. Jeg føler som mange andre at vi har blitt ført bak lyset lenge nok, hvor vi har kommet dit hen der vi gjør oss egne tanker og meninger. Mediene sliter mer enn noen gang, da folk boikotter de og finner sine nyheter og fakta i uavhengige medier og kilder. De «politisk korrekte» mediene er i liten grad til å stole på, da de gir oss et feil bilde av virkeligheten. Det er også slik jeg føler om den regjeringen vi har i Norge i dag».

Hvorfor har du valgt Demokratene i Norge?

«Det var Christen Krogvik i Demokratene i Norge som introduserte meg for partiet. Da jeg satte meg inn i deres partiprogram og hva Demokratene stod for, kunne jeg virkelig ikke si meg uenig i noen ting. Dette føltes som en befrielse, da jeg alltid har strebet med å finne et parti som verner om mine interesser på flere områder,» svarer Margarita, og fortsetter:

«Frp har dyktige politikere som Tybring Gjedde og Sylvi Listhaug, men allikevel ikke et partiprogram jeg kan støtte opp om. Jeg er stor motstander av EU, noe vår finansminister Siv Jensen ikke er. Jeg er også i mot hennes forvaltning av den norske kapitalen, hvor hun selger store kvantum av Norges naturområder og resurser.

Det er kun gjennom et politisk verv/parti man virkelig kan gjøre en forskjell her i landet. Den nåværende regjeringen bryter stadig med grunnlovens paragrafer, og har gjort seg til en skam for mange i den norske befolkningen. Demokratene i Norge er derfor et unnværlig alternativ i dagens samfunnssituasjon, som det partiet som verner om Norges interesser rundt grunnloven».

Margarita Bråten sier hun er blitt tatt godt i mot av demokratene i Norge, og at hun har en tett dialog med partileder Makvan Kasheikal. Hun forteller at hun ble oppringt av Demokratenes politiske nestleder, og tidligere stortingsrepresentant, Vidar Kleppe, straks han fikk høre at hun hadde meldt seg inn i partiet. Hun ser frem til å møte begge, og andre medlemmer av partiet.

«Makvan med sin personlige bakgrunn og ledertype, utgjør i lag med Vidar sitt jordnære vesen og brede engasjement i politikken et utmerket team. De er begge handlekraftige og brenner for det de står for,» sier hun, men gir samtidig et råd til partiets ledelse:

«Det er derimot ingen hemmelighet at partiet hadde konflikter med den tidligere ledelsen. Dette har vært uheldig for partiet, hvor det har oppstått mistillit. Ledelsen i dag må ta lærdom av disse hendelsene og finne sine forbedringspotensialer,» sier hun.

Hva kan du bidra med for Demokratene i Norge?

«Jeg kan bidra på flere områder. Alt fra å følge opp i sosiale medier, til å møte folk på ulike stands og være en god representant for partiet. Jeg vil også jobbe aktivt for å verve flest mulig her i Østfold. Mine studier i markedsføringsfaget gjør at jeg besitter viktig kunnskap om strategiske virkemidler, som jeg vil bruke i mitt arbeid for å promotere Demokratene som parti og de politiske sakene jeg brenner for. Det er gjennom dialog og påvirkning i sosiale medier, møte folk “der de er” på stands rundt om i Norge og gjennom nettverksbygging at Demokratene kan oppnå et stort nok prosenttall til å bli et parti på stortinget. Påvirkningskraften er uendelig om man bruker de riktige metodene.»

Hvordan ser fremtiden din ut som en av Demokratene i Norge?

«Forhåpentligvis går det rett inn i stortinget med oss, der det virkelige arbeidet kan begynne. Men veien dit er en prosess hvor vi vil vokse i takt med utfordringene og suksessen som følger. Jeg har i utgangspunktet ingen ønsker om å jobbe fulltid med politikken, men man vet jo aldri. Ikke sant?

Nå fungerer jeg som en god støttespiller og bidrar på ulike områder der jeg kan. Det ville selvfølgelig vært veldig bra om noen av landets aktuelle politikere som Tybring Gjedde eller Listhaug sluttet seg til Demokratene. De har blitt innflytelsesrike personer gjennom sin ærlige retorikk, hvor de har turt å sette ord på de mest kontroversielle temaene i politikken».

Noe mer du vil dele med oss?

Det er viktigere enn noen gang at folket står samlet om det vi er for og imot! Europa har hatt en dyster utvikling de siste årene, hvor vi blir berørt på ulike måter. Det kreves ikke stort fra hver og en av oss for å skape en bedre fremtid for Norge. Vi kan allerede gjøre en forskjell fra i dag av, ved å melde oss inn i Demokratene og vise vår støtte! La de riktige folkene jobbe for deg og alle du er glad i. Tiden er knapp, men vi er ikke fortapt».