Frihandelsavtalen TiSA – Globalkapitalistenes skjulte hjertebarn

Demokratene er det eneste alternativet for de som vil ha en fornuftig innvandringspolitikk og samtidig sier et klart nei til antidemokratiske handelsavtaler som TiSA og TTIP. Bli gjerne med i FB gruppen Stopp TiSA/TTIP.

Demokratene er det eneste alternativet for de som vil ha en fornuftig innvandringspolitikk og samtidig sier et klart nei til antidemokratiske handelsavtaler som TiSA og TTIP. Bli gjerne med i FB gruppen Stopp TiSA/TTIP.

Demokratene er partiet som tar kampen mot globalismen på alvor. For mange kan det være vanskelig å sette seg inn i begreper som TiSA og TTIP, men dette handler om hvordan vi forsvarer vårt nasjonaldemokrati mot antidemokratisk globalisme. Følg lenkene for en lettfattelig forklaring av disse handelsavtalene.

TiSA står for Trade in Services Agreement, og Wikipedia har følgende korte definisjon: «en foreslått internasjonal frihandelsavtale. Avtalens formål er liberalisering av den globale handelen innenfor servicenæringer, og inkluderer bankvesen, helsetjenester og transport. Avtalen omfatter 23 parter, inkludert Norge, EU og USA.»

Den  5.november er den internasjonale dagen for markeringer mot anti-demokratiske frihandelsavtaler,  der TiSA-avtalen framstår for medlemslandenes befolkning som den desidert verste.

Av de ca 50 medlemslandene (inkludert Norge og alle 28 EU-landene) som er med i TiSA-forhandlingene, vil alle disse landene bli eksponert for konkurranseutsettelse på tvers av grensene, hvis formål er å kunne konkurranseutsette nesten alle tjenestesektorer private tjenester (anbud). I praksis vil dette bety at alle offentlige sektorer som har private tilbydere, som for eksempel. sykehussektoren, skoleverket og barnehagene, vil defineres som privat da det ikke eksisterer offentlig monopol på dette. Politivesenet, trygdevesenet og rettsvesenet er da eksempler per i dag som ikke vil kunne bli med i TiSA-avtalen.

Når regelverket i avtalen vil favorisere og prioritere det svakeste lovverket til et medlemsland, vil næringslivet få fritt spillerom (bestevilkårsregelen). Når TiSA-avtalen eventuelt er i boks er den for «sikkerhets» skyld irreversibel i den forstand at alle forbehold og unntak aldri vil kunne inngåes i ettertid (frys-og skralle-klausul).

Resultatet vil bli et Mekka for utenlandske velferdsprofitører som får fritt leide tilNorges gedigne, statlige honningkrukke. I TiSA-avtalen er medlemslandene også bundet opp mot voldgiftsdomstolen ISDS, en selvoppnevnt domstol som vil behandle søksmål fra store konsern som eventuelt vil føle sitt profittjag bremset pga lover og regler som eksisterer i de respektive medlemsland.

Her hjemme i Norge verserer også teorier om at Norge under nåværende regjering på mange måter klargjør vårt fedreland for TiSA-avtalen…: Kommunesammenslåinger (gjerne tvungne), privatisering av jernbanen og forsøk på privatisering av SFO og kriminalomsorgen er politiske grep som tas for å lettere blottlegge oss for utenlandske storkonsern. Slik global høyre-politikk vil gjøre markedene større gjennom større kommuner og slik sett være som lokkemat for de store selskapslobbyene.

Dagens regjering med Høyre soleklart i spissen (men også Arbeiderpartiet) ønsker med sin TiSA-elskov at andre lands selskaper kan over tid tvinge oss til å avvikle velferdsstaten. For de som er ansatt i «offentlig sektor» og på nåværende tidspunkt ikke er berørte, skjermet eller ikke bryr seg om sosial dumping gjennom EØS-avtalen, vil også på uviss sikt bli oppslukt i dette nettopp pga vår EØS-avtale med EU.

Det er på tide at folk gnir søvnen skikkelig ut av øynene og begynner å våkne! Stortingsvalget er rett rundt hjørnet og med kun Demokratene i Norge som vil programfeste vårt NEI til disse anti-demokratiske avtalene.