God kristen jul

“Så skal vi igjen feire jul. Men hva feirer vi egentlig, og hva får vi barna til å tro: At nissene gir oss gaver? «Alt var bedre under krigen», sang Ole Paus satirisk. Det var det kanskje ikke. Men når det gjelder samfunnsverdier var nok det meste bedre før. Det har foregått en kraftig avkristning av Norge de siste tiårene, og det kan også merkes i juletider. Vi ser nisser overalt. Butikkansatte i kjøpesentre kler seg ut som nisser. Det plasseres nissedukker i butikkvinduene. Barna synger nissesanger og vi kaller det julesanger. Hvor er det blitt av Jesus-barnet?,” spør Demokratenes nestleder i Oslo, Jan Simonsen.

“I dag er det debatt om man kan synge kristne julesanger på skolene våre. Da jeg var barn måtte vi lære teksten til «deilig er jorden» utenat. Vi hadde kristendom som eget fag i skolen, og vi lært at det var sant at Jesus var Guds sønn, født i en krybbe i Betlehem av jomfru Maria, og at han vokste opp og døde på korset, og dermed tok alle våre synder på sine skuldre. I dag er kristendomsfaget fjernet fra skolene, og barna lærer at det kan være sant at Jesus var Guds sønn, men at det også kan være sant at Muhammed var Guds sendebud,” skriver han, og fortsetter:

“Nissen kom riktignok på besøk på julaften, men vi barna visste godt at det var skuespill, og vi spilte med. I dag finnes det barn som på ramme alvor tror på nissen, og knapt nok har hørt om Jesus eller fått opplest Juleevangeliet. Vi får bare håpe at julen kommer på riktige hjul igjen. Det er krybben med Jesus-barnet vi vil se i butikkvinduene før jul, ikke nisser. Det er kristne julesanger vi vil høre i julen.”