Hovedproblemene med muslimsk integrering

max_hermansenDet er vanskelig å integrere muslimer som er innvandret til Norge, mener Demokratenes leder i Oslo, Max Hermansen. Hovedproblemene med muslimer i våre land, er etter hans mening kvinneundertrykkelsen, homohatet, jødehatet og at det er umulig å forlate islam. Her begrunner han sine synspunkter nærmere:

«1. KVINNEUNDERTRYKKELSEN; som er overalt der det er muslimer. Tvangsekteskap, streng kjønnssegregering, meget forskjellig oppvekst for døtrene i forhold til sønnene, voldtekter og andre seksuelle overgrep mot kvinner, er alt sammen med begrunnelse i koranen, hadith eller sira.
2. HOMOHAT. Dette ser vi tydeligst ved at det nesten ikke finnes åpent homofile i noe muslimsk samfunn. Viser noen homofile tendenser, bankes de opp til de forstår at de ikke kan være homofile. Dette homohatet gjør seg også mer og mer gjeldende fra muslimene mot homofile ikke-muslimer.
3. JØDEHAT; som egentlig er rasisme. De fleste muslimer anser det som fint om alle jøder forsvant fra jordens overflate. En hel del synes Hitler gjorde for lite med dette “problemet”. Og nesten alle mener at Israel må utslettes.
4. UMULIG Å FORLATE ISLAM. Om du som muslim sier at du ikke lenger vil følge islam, risikerer du å bli utstøtt av familien, og i verste fall drept.

INDOKTRINERT I OPPVEKSTEN! På alle disse fire områdene ser oppveksten ut til å ha stor betydning. Muslimer har en streng oppvekst i forhold til krigsherren Mohammed og hans lære. Det er ikke lov til å kritisere ham, islam eller noe annet ved deres “religion”. Muslimer flest blir indoktrinert til å tro at islam er bra.

IKKE INTEGRERT! Derfor er også integreringen inn i våre samfunn så vanskelig, for ikke å si umulig. Nesten 50 år med muslimer i Norge, har i alle fall vist at muslimer verken kan eller vil la seg integrere. Det eneste vi kan gjøre for å motvirke alt dette, er å forsøke å redusere antallet muslimer i våre land.»