Klar tale fra Hedmark Demokratene mot EØS og Schengen

stensvagDemokratene i Hedmark har avholdt sitt første ordinære fylkesårsmøte etter at fylkeslaget ble reorganisert. Det skjedde mandag kveld på Scandic Elgstua Hotel i Elverum. Per-Christian Stenvaag fra Elverum (bilde) ble valgt som leder og Tove Engebakken fra Åsnes som nestleder. Flere av de politiske uttalelsene på møtet hadde klart brodd mot innvandring, både via EØS og fra ikke-vestlige land, og mot islamisering. Blant annet ønsker Demokratene i Hedmark en bindende folkeavstemning om EØS og Schengen. 

«Vi er klart imot EU, EØS, Schengen og TISA / TTIP. Vi kan ikke akseptere at 75 % av stortingspolitikerne lar EU skrive Norges lover gjennom EØS, når 80 % av den norske befolkningen er klart NEI til EU. Vi ønsker en strengere men fornuftig innvandringspolitikk. Vi ønsker å stoppe å gi varig opphold til flyktninger / asylsøkere. Vi kan gi midlertidig opphold og beskyttelse til det er trygt å reise tilbake til hjemlandet eller et annet naboland. Vi mener det er mye bedre å hjelpe 25 personer med mat, vann, medisiner og skolegang i nærområdene istedenfor å ta de til luksus i Norge. Vi ønsker å stoppe all økonomisk støtte fra stat og kommune til islamistiske trossamfunn og forby bygging av moskeer,» heter det blant annet i den politiske uttalelsen fra fylkesårsmøtet.  

Demokratene i Hedmark ønsker å legge ned alle bomstasjoner i Norge. Partilaget vil ha lavere skatter og avgifter til de med de laveste inntekter og ikke bare til de rikeste som dagens regjering gir til. Dessuten vil fylkeslaget ha en verdig eldreomsorg og ønsker å satse på helsevesenet, blant annet ved å gi kreftmedisin og annen livsviktig medisin til de som trenger det og ikke bare tenke på hva det koster.  

Demokratenes ferske fylkeslag i Hedmark slår også fast at det er imot eiendomsskatt, er motstandere av dagens politireform som innebærer nedleggelse av mange politikammer og lensmannskontor, er imot tvangssammenslåing av kommuner, og vil styrke forsvaret. 

I tillegg til Per-Christian Stenvaag Tove Engebakken består det nye styret av Ola Hoel fra Ringsaker, og Baldur Vidarr Njålsson og Bjørn Arne Forsberg Karlsen fra Elverum. Varamedlemmer til styret er Vibeke Landre, Hamar, Åsnes og Reidar Holmen, Åsnes. 

Flere av styremedlemmene har tidligere politisk erfaring fra andre partier. Den nye lederen Per-Christian Stenvaag var medlem av lokallagsstyret i Løten Frp fra 1999 til 2005, og Ålesund Frp fra 2009 til 2012, og har erfaring fra Løten kommunestyre som varamedlem fra 1999 til 2007. Han arbeider nå som selvstendig tømrer. Per-Christian Stenvaag har tidligere jobbet i barnehage, med regnskap og vært arkivar i Ålesund kommune.  

Tove Engebakken har tidligere vært medlem av Åsnes kommunestyre for AP i 8 år og tidligere vært meddommer i Eidsivating lagmannsrett. Hun jobber i helsevesenet som nattevakt ved omsorgsbolig i Kirkenær.

Pensjonist Baldur Vidarr Njålsson kommer opprinnelig fra Island, men har bodd i Norge siden 1962. Han har tidligere seilt i utenriksfart og vært tillitsvalgt i mange år. Bjørn Arne Forsberg Karlsen jobber i barnehage i Løten og på helsestasjonen i Løten. Vibeke Landre har tidligere vært leder av Løten Frp og Hamar FpU. Hun var tidligere redaktør for Facebook-siden til Løten Frp og Hedmark Frp.