Pensjonistene holdes for narr!

terje_larsen«Demokratene i Norge mener regjeringen igjen holder pensjonistene for narr ved å utsette meldingen om trygdeoppgjøret. Finansministeren bør selv komme på banen i denne saken,» Det sier styremedlem i Demokratene, Terje Larssen. Årsaken er at regjeringen likevel ikke legger fram en melding om hvor mye pensjonene skal øke – også populært kalt trygdeoppgjøret. Meldingen skulle kommet sammen med statsbudsjettet, men gjorde det ikke.

«Dette var et løfte som nå er brutt, regjeringen opptrer respektløst ovenfor landets 1,1 millioner alders og uføre pensjonister,» mener Terje Larssen.

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser på vegne av regjeringen at meldingen legges fram i november. Det betyr altså at landets 1,1 millioner alders og uføre pensjonister ikke får mulighet til å stille spørsmål, komme med synspunkter eller anbefalinger om meldingen når finanskomiteen allerede har holdt høringen om statsbudsjettet.

«FrP hadde ufattelig nok en relativ stor velger masse bland landets 1,1 millioner alders og uføre pensjonister ved siste valg. På valgdagen var stemmen til pensjonistene og de uføre gode nok! Men under forhandlingene så ble pensjonisten og de uføre igjen de store taperne! Det er viktig også å få med seg at under siste budsjett så var det de uføre som var den eneste inntektsgruppen som fikk en negativ inntektsutvikling, alle andre gikk i positiv favør. Dette skjedde etter press fra finansminister Siv Jensen,» sier han, og legger til:

«Siv Jensen sa allerede rett etter at partiet kom i regjeringsmakt at hun skulle «ha en reform» i trygdene. Resultatet av «reformen» ser er vi dag. Det absurde med situasjonen er at det nettopp pga. av stemmene til dem som blir rammet, så har Jensen mulighet til å gjennomføre dette. Når skal deler av landets 1,1 alders og -uføretrygdede slutte med å skyte seg i foten? Dette kan da i rettferdighetens navn ikke fortsette. La oss håpe Stortingsvalget 2017 blir et veiskille i norsk politikk.»