Krise i politiet – fare for samfunnssikkerheten

stensvag-1-150x150Leder av Demokratene i Hedmark, og førstekandidat på partiets stortingsliste, Per-Christian Stenvaag, er kritisk til nærpolitireformen og manglende bevilgninger til politiet. I Hedmark og Oppland er politiet svært underbemannet. Regionen fikk i 2016 20 nye politistillinger. «Dette hjelper lite når politidistriktet i Hedmark og Oppland ikke bevilges penger til avlønning», mener Stenvaag.

Den vedtatte nærpolitireformen skal gjennomføres i løpet av ca. 1 år. «Politireformen alene retter ikke opp dagens problemer i politiet,» mener han. Uten vesentlig økning av bevilgningene vil politiregionen fortsatt ha mye nedslitt materiell og være katastrofalt underbemannet.

«Politiet gis ikke mulighet til å oppfylle de oppgaver de er pålagt. Dette er også situasjonen i andre regioner. I Vest politidistrikt blir ikke alvorlige narkotikaforbrytelser etterforsket eller straffeforfølges grunnet kritisk personalsituasjon. Mye av det samme problemet har vi for andre deler av vår samfunnsberedskap. Disse gis heller ikke nødvendig prioritering: eksempelvis gjelder det nødvendige bevilgninger til Heimevernet. Heimevernet vil i dag i en krisesituasjon ikke ha mulighet til å utføre pålagte oppgaver sivilt som militært,» sier Demokratenes listetopp.

«En av statens aller viktigste oppgaver er å sørge for befolkningens trygghet og sikre dens territorium. Gjøres ikke det kan man faktisk stille spørsmål om statens berettigelse. Det er stortinget ved sine representanter som er ansvarlig for vår trygghet, rettssikkerhet, beredskap og forsvar,» mener han, og legger til at Demokratene i Norges politikere alltid vil være sitt ansvar bevist og sørge for de nødvendige økonomiske prioriteringer til samfunnssikkerheten.