Litt av en julegave til norske bilister

Stortingsrepresentantene tar snart juleferie etter å ha vedtatt neste års budsjett. Fra 1.januar må norske bilister ut med 15 øre mer pr. liter i bensinavgift og 35 øre mer pr. liter i dieselavgift, en rekordhøy avgiftsøkning.  Og som om ikke det var nok har regjeringspartiene og deres støttespillere vedtatt at det skal blandes 20 prosent biodrivstoff inn i dieselen innen 2020, noe som vil føre til en jevn og kraftig økning i dieselprisen de kommende årene.

Beregninger som Norsk Petroleumsinstitutt har foretatt på vegne av Bergens Tidende viser at pumpeprisen på diesel kan øke med 74 øre per liter ved et omsetningskrav på 20 prosent. Med en avgiftsøkning i tillegg med 35 øre per liter, utgjør det en prisøkning på 1,09 kroner per liter. Det selges rundt 3 milliarder liter diesel i året, og det tilsvarer en årlig prisøkning på nesten 3,3 milliarder kroner for norske bileierne, skriver Dagbladet.

«Litt av en julegave til norske bilister», sier lederen for Demokratene, Makvan Kasheikal. Han er spesielt skuffet over Fremskrittspartiet som jo ofte presenterer seg som bilistenes parti. «Det blir ekstra ille når vi husker på at forslaget om økte avgifter med henholdsvis 15 øre pr. liter og 35 øre pr. liter ikke kom som et resultat av forhandlinger med det bilfiendtlige Venstre, men fra regjeringspartiene Høyre og FrP selv,» mener han.

«Hadde nå enda regjeringen foreslått merkbare reduksjoner i inntektsskatten for personer med lav eller mellomstor inntekt, slik at de bilistene med dårligst råd kunne brukt disse pengene til å betale de økte avgiftene med, hadde det vært mer akseptabelt. Men det er jo heller ikke tilfelle. Det partiet som en gang i tiden het «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter» har i løpet av hele regjeringsperioden på fire år bare gitt småpenger i lettelser i inntektskatten. Partiet har både sviktet bilistene og alle andre skatteytere. I tillegg til at pensjonistene har fått mindre å rutte med enn tidligere. Velgerne bør føle seg lurt,» konkluderer Demokratenes leder.