Rettferdig miljøpolitikk

I byene kan det være bruk for miljøtiltak for å begrense forurensninger, men det er meningsløst å belaste distriktene, der luften er ren, med miljøavgifter. Det mener Demokratenes bystyremedlem i Sandnes, Pål Andor Østvold. Miljøproblemene er størst i de store byene og industriområder, og arbeidet med å løse problemet bør derfor først og fremst konsentreres der, i stedet for å avgiftsbelegge hele det langstrakte Norge,» mener han.

«Jeg ser ingen hensikt med at en i Odda eller Skutvik, eller andre små steder, skal betale flere kroner i ekstra miljøskatt på dieselen. Det er dyrt nok allerede for de som bor i utkanten. Å straffe bilister som bor i områder uten den samme bilforurensningen som i byene er uhørt og direkte tankeløst,» sier Pål Andor Østvold.

«Skal det avgiftsbelegges på drivstoff og forurensning, så må det være lokalisert avgift der det kan ha nytte, ikke der det blåser mer enn lett bris annen hver dag og der luften skiftes ut naturlig kontinuerlig,» konkluderer han.