Nettleien på strøm må reduseres i 2017

«Norge har i dag “bokstavelig talt” en strøm av kraft-leverandører. Disse selskapene kappes om å tilby oss potensielle kunder lave el-priser. Blant disse kan vi som forbrukere velge fritt hvem som kan levere “billig strøm”, men det er ikke er den samme konkurranse og valgfriheten på nettleien, da det enkelte kraftverk i praksis dessverre kan skru opp prisen på nettleie som de nærmest måtte ønske. I mange kommuner betaler derfor folk atskillig mer for nettleien enn det selve strømmen koster,» slår Demokratenes fylkestingsrepresentant i Vest Agder, Vidar Kleppe, fast.

«Demokratene mener at det skal være kun den strøm vi faktisk bruker vi skal betale for, og det å holde nettet vedlike er et statlig ansvar. Staten skal etter Demokratenes mening stå for økonomi, anlegg, drift og vedlikehold av det totale el-nettet, på samme måte som staten i dag har det økonomiske ansvar for drift og vedlikehold av det statlige veinettet i Norge. Dette vil gi et godt grunnlag for lavere nettleie 2017 og årene som kommer,» sier Kleppe, som også er Demokratenes politiske nestleder.