Hvorfor er jødiske innbyggere i Judea og Samaria et problem?

«Det bor over 2 millioner palestinere i Israel og i overkant av en halv million jøder i Øst Jerusalem og på Vestbredden. Det siste er en avgjørende hindring for en fredsløsning, påstår den nåværende, heldigvis utgående, amerikanske utenriksministeren, John Kerry. Hvorfor det? Kanskje det heller er de palestinske ledernes krav om et jøderent Judea og Samaria som er problemet for en fredsløsning? For hvorfor skulle det være et problem at det bor noen jøder innenfor grensene til en eventuell ny palestinsk stat, undergitt palestinske lover og som skatteytere til en palestinsk stat,» spør Demokratenes nestleder i Oslo, Jan Simonsen, og fortsetter:

Hvorfor kan ikke 330 000 jøder få fortsette å bo sammen med 2,5 millioner arabere, innenfor grensene til en palestinsk stat?  Når det bor rundt 2 millioner arabere i Israel, ca. 20 prosent av befolkningen, uten at det har vært noe stort problem?.

Arealene der jødene bor tar ikke mye plass, dersom man ikke regner med at de på grunn av terrortrusselen i dag må ha en egen infrastruktur i form av veier og sikkerhetsbarrierer. Ved en fredsslutning vil disse sikkerhetstiltakene forhåpentlig kunne fjernes, og veiene tas i bruk av alle. Jødene på Vestbredden sysselsetter allerede i dag mange arabere. Dersom de blir boende i sine småbyer i fremtiden, og betaler skatter og avgifter til den nye staten, vil de bidra konstruktivt til den nye palestinske statens økonomi. Så hvorfor ikke? Og hvorfor påstå at det er disse menneskene, og ikke de palestinske lederne som nekter å skrive under en fredsavtale uten at den innebærer at jødene fratas hus og hjem, som er de egentlige sabotørene av en fredsløsning?

«I en permanent løsning vil vi ikke ha en eneste israeler – sivil eller soldat – i vårt land», sa den palestinske presidenten Mahmoud Abbas til egyptiske reportere straks det var vedtatt nye forhandlinger i 2013. Ned «vårt land» mente han også de østlige delene av den israelske hovedstaden. Han krever med andre ord at over en halv million jøder skal fratas hus, hjem, skoler, helseinstitusjoner, småbedrifter og arbeidsplasser. Alt de har bygget opp i det landet og det området der mange av dem er født. De skal jages fra gård og grunn, fra eiendommer de har betalt for til de tidligere arabiske grunneierne. De skal deporteres, slik jødene ble deportert under sist verdenskrig, dog ikke til den samme skjebnen. De skal renskes vekk, gjennom en storstilt etnisk rensning. Med John Kerrys velsignelse?

Jo da, jeg vet det hevdes at boligbyggingen og bosettingene er i strid med en paragraf i Folkeretten.  La oss akseptere at det er en riktig påstand. Det vil uansett være en barbarisk politikk, spesielt utført overfor jøder, med deres historie. Skal vi knuse familier med henvisning til paragrafer? Eller skal vi prøve å få til en fred som tjener menneskene som bor i Israel og i de palestinske områdene.

Det barbariske paragrafrytteriet og den etniske rensningen av flere hundre tusen jøder er en politikk som burde vært kastet på historiens gravhaug etter sist verdenskrig. Den fører ikke til fred, kun til menneskelige lidelser.