Trist at FM-båndet skal lukkes i 2017

Kulturdepartementet har over lang tid, i tett allianse med de store radiostasjonene, lenge jobbet for at FM-båndet i 2017 skulle lukkes. «Dette har dessverre også stortinget i en travel juleinnspurt sluttet seg til. Dette medfører at hele Norge blir tvunget over til DAB. Norge er etter sigende eneste landet i verden som har bestemt seg for å satse utelukkende på digitale radiosendinger,» sier Demokratenes nestleder Vidar Kleppe.

«Ingen andre land skrur av FM-båndet, ikke engang svenskene. I 2017 skal derfor hele Norge kvitte seg med nær 20 millioner helt brukbare FM-radioer for å kjøpe 20 millioner nye DAB-radioer, uten at myndighetene bryr seg om prisen og miljøkostnadene,» konstater an, og legger til:

«I Sverige var hensynet til lytterne, sikkerhet og kostnadene avgjørende for at politikerne sa nei til å stenge FM-båndet. Det kan derfor stilles spørsmål ved om både Stortinget og det norske folket er blitt ført bak lyset. Utredningen som ble gjort i form av en St.mld. nr. 8 var tynn. Onde tunger vil ha det til at grunnlaget for å slukke FM-båndet i 2017 var enda tynnere».