Norsk ungdom trenger en god start

Vidar_Kleppe2-150x123 «Demokratene er for en heving av BSU-taket. Vi mener det samtidig er viktig med andre tiltak .BSU-ordningen er en av flere momenter i en helhetlig politikk rettet mot unges økonomi. Vi ønsker en politikk som bidrar til stabil økonomisk utvikling, sikrer høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, der flere lærlingeplasser er helt avgjørende for å lykkes med en fremtidsrettet ungdomspolitikk,» sier partiets fylkestingsrepresentant i Vest Agder, Vidar Kleppe.

«Det er vesentlig også for unges muligheter til å etablere seg med egen bolig. Demokratene ønsker derfor å satse videre på ulike låne- og tilskuddsordninger gjennom Husbanken og kommunene, dette for å sikre norsk ungdom og etablerende en inngangsbillett til boligmarkedet. En sosial boligpolitikk skaper ett tryggere og bedre samfunn for oss alle,» sier han.

Comments are closed.