Økte bompenger og rushtidsavgift er helbom

Undertegnede mener eldre mennesker skal få bo hjemme så lenge de vil.

Helbom om bompenger og rushtidsavgift.

Det er dessverre bred enighet blant politikerne i Kristiansand om at det trengs både flere bommer og høyere avgifter. At Høyre bryter sine valgløfter ovenfor velgerne kommer ikke som en overraskelse på meg og Demokratene.

Så den store “spenningen” blir om FrP som har samferdselsministeren og sier de er i mot bompenger,vil bryte samarbeidet i Kristiansand med flertallspartiene om ikke bompengene rundt Kristiansand fjernes slik partiet på “tro og ære” gjennom flere valg har lovet velgerne.

Eller er det bare Demokratene som folket kan stole på i kampen mot bompenger og økt rushtidsavgift?

Les også Kleppe ber FrP bryte samarbeidet med Høyre i Kristiansand.

Comments are closed.