Ønsker vi svenske tilstander?

stensvag«Selv om innvandrerne ikke er alene om å gjøre mye av ugjerningen i Norge, utgjør de en ekstremt stor prosentandel av kriminalstatistikkene. Spesielt innen sedelighet, volds og narkotikakriminaliteten i Norge. Det er derfor på tide at politikerne åpner øynene sine og gjør noe med dette store problemet,» skriver lederen for Demokratene i Hedmark og førstekandidaten på partiets stortingsliste, Per-Christian Stenvaag. Han fortsetter:

«Hvis ikke er jeg redd problemet bare vil øke og rasismen vil øke. Folk er lei av at utlendinger og spesielt, ikke-vestlige innvandrere utnytter det norske samfunnet og gjør overgrep mot det norske folk.

Når man kommer til et nytt land, skal man være ydmyk og vise respekt for at man har blitt tatt imot og får lov til å bo i et annet land enn sitt eget. Man skal vise respekt for landets kultur og regler. Det er grunnleggende regler som alle burde følge, men noe de færreste ikke-vestlige innvandrere i Norge gjør, og da mener jeg spesielt muslimer.

 

5000 “norske barn” bor i Pakistan for at de ikke skal bli for norske. Dette viser veldig godt hvordan pakistanere og muslimer ser på det norske samfunnet og kulturen. De vil rett og slett ikke bli integrert. Nå må politikerne som er valgt av det norske folk for å ta vare på våre interesser våkne opp og innse at man ikke alltid kan være politisk korrekt, men må sette ned foten.

Demokratene i Norge mener dette ikke kan fortsette i all tid, noe må gjøres og det er politikernes ansvar. Hvis vi ikke gjør noe nå vil vi snart få svenske tilstander i Norge.

Vi sier et klart nei til dagens forskjellsbehandling av nordmenn og flyktninger/asylsøkere. Dette fører bare til mer rasisme. Vi mener vi først må ta godt vare på våre egne landsmenn.

Vi trenger nytt blod på Stortinget for å få tilbake kontrollen og selvråderetten over eget fedreland! Vi trenger politikkere som vil ha respekt for velgerne og behandle skattepengene våre med respekt. Vi sier også et klart nei til dagens sentralisering av politiet og nedleggelse av mange politikammer og lensmannskontor som regjeringen og stortingspolitikerne har vedtatt. Slik dette nå utvikler seg vil ikke politiet lenger ha god lokalkunnskap og vanlige folk vil miste sin nærhet til politiet.

Demokratene i Norge ønsker en strengere men fornuftig innvandringspolitikk. Vi mener vi må sende flyktninger og asylsøkere umiddelbart tilbake etter en kriminell handling under søknadsprosessen for å få opphold i Norge. Vi må nå fokusere på integrering og stoppe å gi varig opphold til nye flyktninger og asylsøkere. Vi mener vi kan gi midlertidig opphold og beskyttelse til det er trygt å reise tilbake til hjemlandet eller et annet naboland. Hvorfor skal vi ta en person til luksus i Norge når vi istedenfor kan hjelpe 25 personer med mat, vann, medisiner og skolegang i nærområdene.