Vi må ta byen vår tilbake

max_hermansen«Til Oslo har det kommet titusener på titusener av muslimer, hvorav mange har blitt bosatt i andre kommuner og så har flyttet til Oslo og rett inn i gettoene. De er en større og større belastning for byen vår – og landet vårt,» mener lederen for Demokratene i Oslo, Max Hermansen, som torsdag kl. 18.00 vil holde foredrag i Eldorado Bokhandel i Oslo. Temaet for møtet er «Vi må ta byen vår tilbake».

«Meget få av de som kommer til Oslo fullfører noen utdannelse og få av dem er i jobb. Kriminaliteten er svært høy; antagelig minst tre ganger så stor som for oss norske. Det er helt uakseptabelt med de muslimske parallellsamfunnene i byen vår. Det er over hundre gjenger som er en stor trussel mot byen vår. Norske jenter og unge kvinner kan ikke lenger gå trygt på gaten. Politiet sier det er muslimene som utfører nesten alle overfallsvoldtektene. Vi skal aldri akseptere noen andre verdier enn dem som er basert på humanismen,» sier Max Hermansen i forkant av torsdagens møte.

«Overalt der det er mange muslimer, blir livet for dem som ikke er muslimer, betydelig dårligere. Det er først og fremst deres kvinneundertrykkelse som er hovedproblemet i alle samfunn hvor muslimene er. I tillegg er det et sterkt homo- og jødehat, og nesten umulig å forlate islam,» sier han. Hermansen mener at det må bli full stopp i at det blir flere muslimer i Oslo og Norge. Han mener at islam bør erklæres som en totalitær ideologi, og vil stenge alle moskeer som er kjønnssegregerende. Hermansen tar til orde for heller å hjelpe flere der nede som er i virkelig nød, enn å gi mennesker som ikke passer inn her, opphold i Oslo og Norge.