På tide at bilistene reiser seg i protest

arildxbuli_1223926643_1223926658

“Det er på tide at norske bilister reiser seg i protest mot snikinnføringen av den nye storskatten, kalt bompenger”, mener Arild Buli, som er nestleder i Demokratene i Kristiansand. I morgen, tirsdag, kl. 18.00, er det stormøte i byhallen i sørlandsbyen arrangert av Folkeaksjonen Nei til nye bomringer i Kristiansand, og med Vidar Kleppe i panelet, men Buli mener at problemet er landsdekkende. «Politikerne har bestemt seg for å ta rotta på alle bilister i hele Norge,» sier han. 

«Bare i Kristiansand er det snakk om 8 nye bommer, som kan føre til ekstrautgifter for en husholdning på opptil 50 000 kroner. For landet som helhet har denne regjeringen samlet inn mer bompenger enn noen gang tidligere i historien, ifølge avisene,» konstaterer han.  

De siste tallene som nå er blitt offentlig gjort viser at Høyre/Frp-regjeringen ligger an til å kreve inn hele 37 milliarder kroner i bompenger i løpet av denne stortingsperioden. De totale innkrevingene har økt etter at Frp tok over Samferdselsdepartementet. «Denne utpressingen må stoppes,» mener Buli.

Folkeaksjonen Nei til nye bomringer i Kristiansand har Makvan Kasheikal som leder. Han er også leder for Demokratene, men folkeaksjoner er en tverrpolitisk organisasjon, som i løpet av 12 timer etter starten hadde klart å samle inn 1900 underskrifter mot bomringen.

Demokratenes syn på bompenger og rushtidsavgift