Vi er de norske Donald Trump’ene

Kristian Kahrs var tidlig ute med sin støtte til Donald Trump, og 18. mars gav han sin offisielle støtte på Demokratene.no i artikkelen Kristian for Donald.

Kristian Kahrs var tidlig ute med sin støtte til Donald Trump, og 18. mars gav han sin offisielle støtte på Demokratene.no i artikkelen Kristian for Donald.

Demokratenes utenrikskoordinator og fylkesleder i Sør-Trøndelag, Kristian Kahrs, hadde i dag følgende innlegg på trykk i Addresseavisen:

Donald Trump er ikke alene i det politiske Norge. Demokratene i Norge er den norske versjonen av Donald.

Undertegnede er utenrikskoordinator for Demokratene og fylkesleder i Sør-Trøndelag, og etter at jeg i mars gikk ut og gav min støtte til Donald, har det ikke manglet på stempling av meg som fascist, homofob, xenofob og det som verre er er fra journalister og andre forståsegpåere.

Mange liker også å stemple oss som noen høyreekstreme ekstremister, men vi kan verken defineres på høyresiden eller venstresiden. Vi er rett og slett konservative som vil ta vare på verdier som vi har opparbeidet i Norge gjennom hundrevis av år, og vi vil alltid kjempe for nasjonaldemokratiet mot anti-demokratisk globalisme, for eksempel representert i EU strukturer.

Donald setter Americanism foran globalisme, og vi setter også norske interesser foran de som vil selge Norge for 30 sølvpenger.

En politikers viktigste oppgave må være å ivareta sitt lands suverenitet, og derfor er vi glade for at Donald vil ha klare grenser som utelukker ulovlig migrasjon. I Norge betyr det at vi sier klart nei til både EØS og Schengen, og vi krever en forpliktende folkeavstemning om dette.

Vi har tatt kontakt med partier som i teorien er enige med oss i dette, altså Sp og SV, men de vil ikke ha noe med oss å gjøre. De er mer interessert i å kjøre svarte biler i regjering enn å forsvare Norges suverenitet. Vi lover at vi ikke støtter noen regjering som ikke lover en forpliktende folkeavstemning om disse spørsmålene.

På samme måte som Donald er motstander av handelsavtalen TPP, sier vi også klart nei til de anti-demokratiske handelsavtalene TTIP, TiSA og CETA.

Når Donald advarer om migrasjon fra islamske kulturer har han fullstendig rett. Vi vil også begrense migrasjon fra islamske kulturer så mye som overhodet mulig på grunn av de enorme demografiske konsekvensene vi vet følger av slik migrasjon.

Vi er enige med Donald når han ikke vil skape et unødvendig fiendskap med Russland. Sammen med NATO og USA bør Russland være en sterk partner for å bekjempe islamisme og andre anti-demokratiske ideologier.

Donald har også advart om at Hillary som president ville øke faren for tredje verdenskrig betraktelig, og dette er en vurdering vi deler. Vi vet at Hillary har åpent truet Russland med krig; hun var en av de viktigste pådtriverne for å bombe Libya til helvete for så å transportere våpen fra Libya til islamister i Syria, og hun har ingen skrupler med å motta millioner av dollar fra hodekappere og kjønnslemlestere i Saudi-Arabia og Qatar.

I Sør-Trøndelag har FrP forkastet islamkritikeren Jan Guldahl. Da er vi det eneste partiet som er troverdige og ideologisk tydelige på islam og hvorfor vi må begrense migrasjonen fra ikke-vestlige kulturer.

PDFen av innlegget i Adresseavisen