Provosert over stortingslønningene

pengerNylig vedtok stortinget å øke lønnen til stortingsrepresentantene til 906 928. Det er en i følge Dagbladet en økning på 21.437 kroner, og 2,42 prosent fra 2015. Det er mer enn dobbelt av hva lønnen var da Demokratenes politiske nestleder og bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe, satt på stortinget, og nærmere det dobbelte av en norsk gjennomsnittslønn. Det provoserer Vidar Kleppe.

så lenge Kleppe var stortingsrepresentant stemte han konsekvent mot økningene av stortingsrepresentantenes lønninger. Det gjorde han også da Fremskrittspartiets stortingsgruppe endret sin tidligere negative holdning til de høye stortingslønnene og begynte å stemme for å øke dem.

«Stortingsrepresentantene bør ha en normal høy lønn som gjenspeiler ansvaret de har, men ikke så høy at inntektene i seg selv blir en motivasjonsfaktor. Stortingsrepresentantene bør være idealister som ønsker å gjøre det beste for folk og land,» sier han. «I dag er lønnen så høy at den i seg selv gjør vervet attraktivt.»

I tillegg peker Kleppe på at stortingsrepresentanter har mange andre økonomiske fordeler enn selve lønnen. Det dreier seg om ting som gratis bilparkering midt i Oslos sentrum, gratis reiser med offentlige transportmidler, bruk av gratis leiligheter i Oslo, med betalt strøm og ulike fordelaktige nettløsninger og telefonløsninger. I tillegg kommer mange spennende utenlandsreiser, hvor av ikke alle er like nødvendige, med mulighet til å bli igjen på «feriestedene» på egen regning etter at det offesielle programmet er avsluttet. Stortingsrepresentantene blir også invitert til mange «gratis lunsjer».

Selv nektet Kleppe i sin tid som stortingsrepresentant å delta på studiereiser som han mente var lite relevante fordi det var mulig å sette seg like godt inn i problemstillingene gjennom å lese seg opp på dokumenter, brosjyrer og bøker, og som han mente var urimelig dyre. «Det er tross alt skattebetalerne som punger ut, og pengene kunne vært brukt til andre mer fornuftige formål,» sier han.

Årets økningen tilsvarer forventet lønnsvekst for andre yrkesgrupper i år, og høres i utgangspunktet moderat ut. I kroner og øre er det imidlertid nesten dobbelt så mye som den gjennomsnittlige norske heltidsansatte ventes å få, som er i underkant av 12.000 kroner, skriver Dagbladet.

«Folk lever av kroner og ører som de betaler mat og husleie med, ikke av prosenter, og i år, for andre året på rad får pensjonistene nedgang i deres kjøpekraft. Da er de skyhøye lønningene til stortingsrepresentantene ganske uanstendige,» sier Kleppe.