Sviket mot norske pensjonister

Makvan2“Skuffende at stortinget tidligere i år likevel ikke vil gjøre endringer i trygdeoppgjøret når det gjelder underreguleringen av pensjonen. Årsaken var at det ville koste 2,5 milliarder kroner å kompensere pensjonistene for kjøpekraften i 2015-2016,” mener Demokratenes leder Makvan Kasheikal. “Er det pengene som bestemmer eller rettferdigheten,” spør han, og legger til:

“Regjeringen svekker folketrygden og øker forskjellene. Det er de som er mest avhengige av folketrygden som taper.Pensjonistene har blitt ført bak lyset da regjeringen etter trygdeoppgjøret i fjor nedsatte et utvalg som skulle vurdere endringer i pensjonsreformen.

Bakgrunnen er den svake kjøpekraftsutviklingen som følger regelen om at pensjonene skal underreguleres med en faktor på 0,75 prosent. Regjeringen har nå sagt at de ikke vil gjøre endringer i systemet. Skuffende at det bare er Demokratene som nå vil gi norske pensjonister det de har blitt lovet – og som de så vel har fortjent.”