Eldreomsorgen må bedres!

Eldreomsorgen må bedres!Eldreomsorgen må bedres!

Antall eldre i Norge vil øke de neste tiårene og bra er det. I følge Statistisk sentralbyrå kan vi mot 2050 få en seksdobling av pleie-og omsorgstrengende. Dette gir en utfordring som både stat og kommune må stå sammen om.

Demokratene vil jobbe for at det må være tilpassede tjenester … LES MER