Syrerne som kommer til Norge får 14 000 ganger mer enn de som blir i Syria…

Makvan Kasheikal er leder for Demokratene i Norge.

Makvan Kasheikal er leder for Demokratene i Norge.

Slik vil Demokratene mangedoble hjelpen til syrerne

 

Siden 2011 har det rast en brutal borgerkrig i Syria. Krigen har kostet over 100 000 liv. Og den har gjorte livene uhyre vanskelig til svært mange flere. Norge hjelper syrerne via utenriks-departementets seksjon for humanitære spørsmål. UD opplyser at det er 13,5 millioner mennesker i Syria som har hjelpebehov. Av disse regnes 6,7 millioner som flyktninger. Departementet opplyser videre at Norge i 2015 har brukt 1,5 milliarder kroner til Syriakrisen. Det er bevilget ca. 500 millioner til mennesker med hjelpebehov inne i Syria. I tillegg kommer bevilgninger til organisasjoner som hjelper i både Syria og nabolandene. Et løst anslag for norsk hjelp til mennesker med hjelpebehov inne i Syria kan være 700 millioner kroner i 2015.

Syv hundre millioner kroner fordelt på 13,5 millioner mennesker tilsvarer ca. 50 kr. pr. snute. Syrerne får hjelp fra andre stater også, men hjelpen er helt utilstrekkelig. Dårlige levekår for flyktninger og andre syrere som lever i de delene av Syria der det er fred, er en viktig årsak til at mange syrere har flyktet ut av landet. Det er ikke vanskelig å forstå at det virker fristende å flykte fra nød og en truende borgerkrig.For den enkelte er med andre ord flukt til Europa et rasjonelt valg.

Myndighetene i Europa kunne stanset tragediene i Middelhavet ved å følge Australias eksempel.

Myndighetene i Europa kunne stanset tragediene i Middelhavet ved å følge Australias eksempel.

Men norske myndigheter må tenke på hva som tjener hele folket. Norge bør hjelpe syrene. Og vi har blant annet valg mellom å hjelpe dem inne i Syria eller i Norge. Hva er mest tjenlig?
Vi kan tenke oss at en syrer blir i Syria og mottar samme hjelp som de fikk i 2015 i 10 år. Det vil koste oss 500 kroner pr. hode. Alternativet kan være å flykte til Norge. Hegnar.no meldte 18. juni 2015 om at tall fra Statistisk sentral byrå viser at mottak av en syrisk flyktning koster 7 millioner kroner. I dette eksempelet gir vi med andre ord 7 millioner til en flyktning som kommer hit, mens de som blir i Syria, får anslagsvis 500 kr totalt. Vi gir med andre ord anslagsvis 14 000 ganger mer til syrere som tar seg til Norge, enn til dem som blir i Syria og etter hvert bygger opp landet sitt!

Det er populært blant norske politikere å hevde at alle mennesker er like mye verd. Men disse flosklene samsvarer ikke med det våre politikere faktisk gjør. En frisk og sterk ung mann som kan ta seg til Norge, er for våre politikere verd 14 000 ganger mer enn barn, eldre og kvinner som må bli igjen. 14 000!

Norge gav 50 kroner til hvert av syrerne med hjelpebehov i 2015. De som tar seg inn i Norge og får innvilget opphold, gir vi 7 millioner til totalt. Ville det vært bedre å bruke disse 7 millionene på denne gutten, og andre med hjelpebehov, inne i Syria?

Norge gav 50 kroner til hvert av syrerne med hjelpebehov i 2015. De som tar seg inn i Norge og får innvilget opphold, gir vi 7 millioner til totalt. Ville det vært bedre å bruke disse 7 millionene på denne gutten, og andre med hjelpebehov, inne i Syria?

Når man tenker på at mottak av asylsøkere også innebærer at mennesker som egentlig ikke er flyktninger, får bli i Norge vil kostnaden pr. reel flykting bli enda høyere…. Men noen vil nok innvende at de syrerne som kommer til Norge, får hjelp kun av Norge mens de som blir hjulpet
i Syria får hjelp av en rekke land. Denne nettsiden viser hvor mye som er bevilget til syriske flyktninger fra 21 land. Norge har stått for 1,5 % av de totale bevilgningene til hjelp for syriske flyktninger. Hvis man forutsetter at giverlandene vil yte tilsvarende hjelp
til de 13,5 millioner hjelpetrengende i Syria i 10 år fremover vil disse motta 67 ganger Norges bidrag. Det vil si ca. 47 milliarder kroner per år i 10 år. I sum ville dette utgjøre 470 milliarder kroner. Hvis man deler dette beløpet på de 13,5 millionene hjelpetrengende som bor i Syria i dag, vil hver hjelpetrengende syrer motta ca. 35 000 kroner i hjelp over 10 år. Når man sammenligner dette beløpet med kostnaden ved å motta en syrer i Norge, kr. 7 millioner, ser man at de
syrerne som tar seg til Norge, får like mye som 200 av de syrerne som blir igjen. Er ikke den politiske eliten i stand til å tenke prinsipielt om disse spørsmålene? Eller mener man at en syrer som har tatt seg til Norge, er verd 200 ganger så mye som de som blir igjen i Syria?

Demokratene tar avstand fra den gradering av menneskeverdet som en slik hjelpepolitikk innebærer. Vi vil derfor i hovedsak hjelpe flyktninger lokalt, ikke i Norge. Unntaket er rene politiske flyktninger som ikke bare skal gis sikkerhet, men som også vil arbeide for for å bidra til å påvirke den politiske utviklingen i hjemlandet. Rent konkret innebærer vår politikk at syriske asylsøkere sendes hjem til Syria når dette er trygt. Samtidig trappes hjelpen til syrerne kraftig opp. Vi ser for oss minst en firedobling av støtten til syrerne som bor i Syria. Således skal alle de 13,5 hjelpetrengende syrerne få sårt tiltrengt hjelp.

Sikkerhet

Sikkerheten både til menneskene som bor i Syria nå, og til de som skal repatrieres til Syria, er viktig. Demokratene har foreslått at FN skaper sikre soner inne i Syria. Forslaget om sikre soner har også blitt fremsatt av presidentkandidat Donald Trump. For øvrig har Russland inntreden i krigen betydd at terroristene er slått til bake. Og det kommer meldinger om at flyktninger alle rede har begynt å flytte hjem. Selv uten ekstra hjelp fra Norge. Man kan også tenke seg at Norge bidrar økonomisk eller militært til aktører som sikrer fred og menneskerettigheter i deler av Syria. Den mest aktuelle aktøren i denne sammenheng er kurdiske styrker