Ta muslimer på alvor!

Even Ytterhus jobber i Trondheim kommune som koordinator for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Trondheim kommune. Han mener utrolig nok at bare en promille av verdens muslimer er radikalisert. Foto fra Adresseavisens artikkel Fryktet at trønderske tenåringsjenter var på vei til Syria.

Even Ytterhus jobber i Trondheim kommune som koordinator for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Trondheim kommune. Han mener utrolig nok at bare en promille av verdens muslimer er radikalisert. Foto fra Adresseavisen, Vegard Eggen.

Når politikere og myndighetspersoner sier at islam er en fredelig religion og at bare én promille av verdens muslimer er radikalisert, vitner det om at de ikke tar muslimer på alvor.

De som burde vite bedre kommer stadig vekk med fordummende utsagn. Et eksempel kan være Even Ytterhus som koordinator for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Trondheim kommune. I en konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme i Trondheim 10. desember sa Ytterhus følgende i Adresseavisen: «Det totale antallet radikaliserte muslimer i verden er svært lavt. Blant alle muslimer er bare én promille radikalisert.»

I det politiske partiet Demokratene i Norge beklager vi slike tabloide og misledende definisjoner av radikalisering, og vi ønsker å ta muslimer som tror Koranen og Sunna er Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord på alvor. Både i politiet, media og blant politikere savner vi en bedre forståelse av den åndelige dimensjonen av islam og Muhammeds eksempel for voldelige handlinger. Derfor ønsker vi en åpen dialog med muslimske ledere om hva de faktisk tror på, og her kan min samtale med imam Tayeb Berghout fra Kattem være nyttig å lese og høre.

Vi kjenner ikke til noen seriøs forskning som hevder at kun én promille av verdens muslimer har evne eller vilje til å utføre vold i islams navn. Da er det mer nærliggende å trekke frem den vitenskapelige undersøkelsen «Six Country Immigrant Integration Comparative Survey» som konkluderer med at 65 prosent av de muslimske respondentene i undersøkelsen setter sharia høyere enn landets lover.

Politiet har sin egen veileder for definisjon av hatkriminalitet, radikalisering og annet, og regjeringen har mye av det samme på sitt nettsted radikalisering.no. Her kan vi lese mye om sosiologiske forklaringsmodeller og utenforskap i forhold til det norske samfunnet, men de snakker overhodet ikke om islams originalkilder, Koranen og Sunna, som den aller viktigste inspirasjonen for islamsk terror.

Politikerne som bestemmer innvandringspolitikken trenger en grunnleggende ideologisk forståelse av hva hovedstrømmene innen islam står for, og da er det ikke Hadia Tajik som definerer islam; da er det de islamske lovskolene og teologer som Yusuf al-Qaradawi som definerer hva islam står for.

Kristian Kahrs, Klæbu
Fylkesleder for Demokratene i Norge
Nasjonal informasjonsleder

Dette innlegget var også på trykk i Adresseavisen 28. desember 2015 og også på Verdidebatt.