Tøff, eller bare tøff i trynet

makvan«Regjeringen skryter av at Norge har en av de strengeste asylpolitikkene i Europa. Men er det sant? Faktum er at det er en gedigen bløff, og det til tross for at Sylvi Listhaug nå vil redusere lommepengene til en asylsøkerfamilie til maksimum 10 000 kroner i måneden. Til nå har de fleste land i Europa gitt mindre. Faktum er at samtlige regjeringer i hele Europa har satt på bremsene,» skriver Demokratenes leder Makvan Kasheikal, og fortsetter:

«Ingen land ønsker å være det mest attraktive asylsøkerlandet. Og innstramningene skjer uavhengig av hvilken type regjering landene har. 

Danmark startet eksempelvis innstramninger i sin asyl -og innvandringspolitikk lenge før Norge, og har i de siste årene utbetalt vesentlig mindre enn Norge i lommepenger. Tsjekkia kan stå som et eksempel som beviser at Norge har veldig langt igjen til å være det mest restriktive landet i Europa. I et intervju med den tsjekkiske avisen Hospodarske Noviny i november i fjor forklarer innenriksminister Milan Chovanec hvordan hans regjering har lyktes i å stoppe invasjonen ved å gjøre det så lite attraktivt som mulig å bo i dette landet. Ved ankomst ble asylsøkerne plassert i en av fire asylmottak. Her ble de holdt bak lås og slå bak et 15 fot høyt piggtrådgjerde, og tvunget til å stille opp til navneopprop hver kveld for å sjekke at de ikke hadde rømt. De ble også belastet 10 euro per dag for mat og oppholdsutgifter. Nå kommer det ikke lengre asylsøkere til Tsjekkia.

Tsjekkia er blitt pådyttet innvandringskvoter gjennom et EU-vedtak, men har motsatt seg EUs beslutning og til nå i år bare tatt imot 12 av landets tildelte kvote, begrunnet med sikkerhetshensyn. Tsjekkia er ikke fornøyd med den sikkerhetskontrollen og ID-kontrollen som har vært foretatt før eventuell overføring til Tsjekkia. Slovakia har til nå tatt imot en. 

Det er langt igjen før Norge har en asyl -og innvandringspolitikk som er blant de strammeste i Europa. Og det hjelper heller ikke mye å slå seg på brystet med at ingen andre land avslår så mange søknader fra afghanere som Norge. For med i denne statistikken er ikke de afghanerne som har stukket av fra asylmottak og forsvunnet ut i den store verden før de fikk avslag på deres søknader. Det vi vet fra offentlig statistikk er at tusenvis av asylsøkere forsvinner hvert år, og derfor ikke kan sendes tilbake til deres opprinnelsesland. 

Mangelen på kontroll med asylsøkerne, fordi man ikke, som i Tsjekkia, har lukkede leirer der asylsøkerne må oppholde seg inntil de enten får innvilget søknaden, og dermed blir plassert i egne leiligheter i en kommune, eller får avslag og sendes hjem, er den alvorligste mangelen ved Sylvi Listhaug og regjeringens asylpolitikk. 

Asylsøkerne er selvsagt en sammensatt gruppe mennesker. Det er galt å si at alle asylsøkere er snyltere, lykkejegere og dårlige mennesker. Men det er akkurat like galt å si at alle asylsøkere er gode mennesker med beskyttelsesbehov.  Noen kommer hit fordi de er politisk opposisjonelle og risikerer fengsling, tortur og død i sine hjemland. Noen kommer fordi det er krig i hjemlandet. Noen kommer fordi de vil ha et enklere og bedre liv i en nordisk velferdsstat. Noen kommer for å begå kriminalitet og noen kan være agenter for hjemlig lands etterretningstjenester eller tilhører terroristorganisasjoner. 

Før asylsøkerne er kontrollert vet vi ikke hvem de er. At de i denne perioden kan bevege seg fritt hvor de vil, og dermed selge narkotika, voldta eller trakassere jenter, eller sprenge oss i luften, er direkte uansvarlig, og viser at vi har en svak statsråd og en svak regjering, som setter oss alle i fare. Og forholdene i asylmottakene, kombinert med muligheten til å stikke av og bli værende som ulovlige innvandrere i Norge eller andre land i Europa, gjør det fortsatt attraktivt å reise til nettopp Norge. 

Den liberale og på overflaten humane asylpolitikken til Listhaug og regjeringen er i virkelighetene inhuman. Den fører til lidelser ikke bare for de ungdommene som blir pådyttet narkotika av dopselgere som oppholder seg i Norge som asylsøkere, og jenter som blir voldtatt eller sextrakassert, men også for mange mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottakene. Mange av dem ender opp som ofre for menneskehandlere og halliker. Derfor mener vi i Demokratene at den norske asylpolitikken strammes kraftig inn, og lukkede asylmottak er viktigst.»