Umulig å reformere islam

“Det er ikke første gangen og dessverre ikke sist gang at uskyldige sivile blir rammet av terror utført av sovende terrorceller i Europa,” sier Demokratenes leder i en kommentar til den siste terrorhandlingen i Frankrike. Han mener at det ikke lenger er nok med samhold og solidaritet mot de barbariske handlingene. De vil fortsette dersom politikerne ikke viser en helt annen handlekraft enn den de har vist hittil.

Makvan2“Nå må politikere i Europa generelt og ikke minst i Norge innse at vi er under en alvorlig trussel. Politikere må slutte å tro at islam kan reformeres. Reform er et fremmed ord i islam ideologi.Trusselen svekkes kun med å utslette Isis militært og stenge grensene. Vi kan ikke vente å se at terrorister under navn av flyktninger kommer til landet og driver fritt sin markedsføring. Det må bli slutt på naiviteten hvis vi skal bevare det gode og trygg Norge,” sier han.