Asylsøkere på ferie i hjemlandet må utvises

«Mange asylsøkere som har fått asyl i Norge reiser til hjemlandet på ferie og for lengre opphold, noe som er i strid med vilkåret for å få asyl. Når du får asyl og beskyttelse i Norge er det et vilkår at du ikke reiser hjem til landet du fikk asyl fra,» konstaterer Han mener slike feriereiser må få konsekvenser. «Loven sier at hvis det kan dokumenteres at du har brutt dette vilkåret risikerer du å miste oppholdsgrunnlaget i Norge. Dette kalles tilbakekallelse av asyl,» skriver han, og fortsetter:

«Når jeg hvert år ser at mange i det iranske opposisjonsmiljøet i Norge reiser hjem til Iran blir jeg selvsagt oppgitt over disse som rett etter at de har fått asyl i Norge drar hjem til det samme regimet som de flyktet fra. De drar tilbake til et regime som kan sammenlignes med Nord-Korea når det gjelder menneskerettigheter og minoritetsrettigheter. Da kan de umulig være reelle flykntinger som har kjempet mot regimet og risikerer å bli arrestert, torturert eller drept dersom de oppholder seg i Iran.

Jeg kaller dette for misbruk. Dette er utnyttelse av asylinstituttet og minsker troverdigheten til UDI dersom de får innvilget asyl. De bør umiddelbart få sine søknader avslått.

Men dessverre er norsk myndigheter med UDI i spissen for naive til å innse realiteten. Jeg og Demokratene er for en rettferdig og streng asylpolitikk i Norge hvor folk med beskyttelsesbehov selvsagt skal få bli, men lykkejegere som ikke trenger beskyttelse bør utvises.»