Bilpakken er overdreven bløff

«Bilpakken gav 42 øre pr. bil pr. dag i bompenger kutt. Mens 1 liter diesel gikk opp 35 øre og bensin opp 15 øre også fra 2020 kommer det 20% ekstra med biodiesel som vil koste milliarder. Og dette var før vi nå ser at de fleste bompengeringer i store strøk blir mye dyrere. Det vil si at etter noen få kilometer så er hele bil pakkens «utrolige og fantastiske besparing» oppbrukt! Så kommer økte bompenger som i Rogaland, Vest Agder og andre steder der avgiftene går kraftig opp for å betale for forskjellige bompengepakker,» sier Demokratenes bystyrerepresentant i Sandnes Pål Andor Østvold.

«Med andre ord var bilpakken en overdreven bløff,» mener han. «Demokratene i Norge er imot denne urettferdige ekstraskatten som bompengene egentlig er og der en riking med en stor SUV betaler samme summen som en fattig bileier med en gammel småbil».