Eksporten av norske velferdsgoder må stoppes

«Demokratene mener at det ikke burde være lov å sende barnetrygd og kontantstøtte hjem til barn som aldri har bodd i Norge. EØS- avalen må derfor sies opp – og erstattes med en frihandelsavtale. Norske velferdsgoder skal gå til norske statsborgere og mennesker som jobber og betaler skatt her». Det mener Demokratenes politiske nestleder og bystyreleder Vidar Kleppe. 

«Frp gikk til valg på å stanse eksport av barnetrygd og kontantstøtte. Men etter nesten 3,5 år i regjering, har Høyre og Fremskrittspartiet dessverre ennå ikke klart å gjøre noe nevneverdig med denne saken», konstaterer han. 

«Eksporten av kontantstøtte øker. I snitt sender om lag ca. 1000 foreldre hver måned kontantstøtten hjem til familien i utlandet. Kontantstøtteeksporten er først og fremst knyttet til arbeidsinnvandrere med kone og barn i hjemlandet. Det er ikke bærekraftig at norske velferdsgoder som var ment til egne innbyggere nå blir spredd over hele Europa, mens norske pensjonister og trygdede sliter med å få hverdagen til å gå opp. Nok er nok,» legger han til.