De er ikke flyktninger, men velferdssøkere

Nesten alle som kommer til Norge som asylsøkere er ikke flyktninger, men velferdssøkere, mener førstekandidatene for Demokratene i Norge i Oslo, Max Hermansen. Han begrunner det slik: «De har reist gjennom flere trygge land for å komme til Norge. De har hatt penger nok til å betale menneskesmuglerne for å bringe dem til Europas nord-vestre hjørne. De lar de fleste kvinner, barn og eldre bli igjen i farlig område; i 2015 var 76,8 prosent av de over 31.000 asylsøkerne som kom til Norge; menn – hvorav de fleste i vernepliktig alder/mest seksuelle alder».

Og han fortsetter: «De har med seg et kvinnesyn som er helt uakseptabelt! Det ser ut til at de utfører et flertall – kanskje mellom 60 og 70 prosent – av alle voldtekter i Norge. Under 30 prosent av dem som burde være i jobb, er i jobb. Hatet deres mot homofile, er forferdelig. Hvor voldelige de er, ser vi blant annet på at det nesten ikke er noen åpent homofile muslimer i Norge»

Og kostnadene ved å ta imot disse velferdssøkende muslimene fra andre land er store, mener Førstekandidaten:

«Kostnaden for hver av dem som gis opphold i Norge, er tidligere beregnet til i gjennomsnitt å være 4,3 millioner pr person. Men, i dette var også flere nasjonaliteter som ikke er muslimer. Den reelle kostnaden er derfor antagelig mellom syv og ti millioner kr pr person når det gjelder denne gruppen».

Max Hermansen påpeker også hvor vanskelig det er å få muslimske asylsøkere og velferdssøkere til å integrere seg i det norske samfunnet:

«De integrerer seg ikke inn i det norske samfunn, men bygger sterkere og sterkere parallellsamfunn; gjennomsyret av kvinneundertrykkelse, homo- og jøde-hat. De er svært voldelige, noe blant annet det faktum viser at det i 2016 var 1940 rapporterte angrep på lærere i Oslo-skolen; en økning fra 900 året før,» sier han.

Max Hermansen mener derfor at det er mye billigere for Norge, og mye bedre for jenter og unge kvinner i Norge, om vi inngår avtaler med lavkostland om å overta alle asylsøkere, kvoteflyktninger og familiegjenforening med disse. «Vi bør mye heller hjelpe mennesker i virkelig nød, i lavkostland. Da får vi forhåpentligvis noe positivt igjen for pengene,» sier han.