Demokratenes muligheter

Demokratene i Norge har gjort sitt beste stortingsvalg noen gang. Til tross for en svært svak organisasjon med kun aktive fylkeslag i en håndfull fylker og få valgkampmedarbeidere også i disse fylkene. «Det er en bragd som mye skyldes at sentralstyret og partiledelsen forstod at partiet måtte ha en klar profil på et lite antall saker for å bli lagt merke til.  Valgresultatet kom til tross for konkurranse fra et annet parti med en liknende profil. Dette valgresultatet åpner store muligheter for Demokratene i Norge i årene fremover,» mener tidligere stortingsrepresentant Jan Simonsen.

Alliansen som fikk over 3000 stemmer som trolig ville gått til Demokratene i Norge uten dette alternativet, klarte ikke kravene for å fortsette som registrert parti. «Med mindre det dukker opp et nytt parti med en innvandrings- og islam-skeptisk profil, lover det godt for Demokratene i Norge ved kommende valg. Dessuten er det langt fra sikkert at Sylvi Listhaug klarer å profilere innvandringspolitikken like tydelig ved neste valg,» sier Simonsen.

«Stadig flere velgere har stemt på Demokratene i Norge ved et valg. Det er enklere å stemme på et parti for andre gangen enn førstegang. Dessuten har Demokratene i Norge åpenbart blitt lagt bedre merke til under denne valgkampen enn under tidligere valgkamper, mye på grunn av den flotte jobben Makvan Kasheikal gjorde på Facebook, med god hjelp blant annet fra Christen Krogvig og sikkert også fra andre,» sier han, og legger til:

«De sosiale mediene blir stadig viktigere. De etablerte avisene boikotter vanligvis små partier utenfor Stortinget fordi de mener de ikke er interessante. I dag er de i ferd med å miste meningsmonopolet. Artikler og meninger spres gjennom sosiale nettverk. Det åpner store muligheter for Demokratene i Norge også i fremtiden».

«I dag er organisasjonen for svak. 3800 stemmer etter en valgkamp båret frem av en liten håndfull entusiaster er en enorm bragd i seg selv. Men skal partiet vokse må det etableres flere fylkeslag og de eksisterende fylkeslagene må bli flinke til å verve medlemmer som kan brukes som ledere av lokallag. Det må satse på kvalitet, sammen med kvantitet. Klarer man det vil Demokratene i Norge kunne ta enda et skritt nærmere stortingsmandat i 2021, og ha store muligheter til å ta mandat i 2025, kanskje allerede i 2021,» konkluderer Simonsen.