Det er ikke slik vi skal ha det!

«Hvor lenge skal vi tolerere dette», spør lederen for Demokratene i Kristiansand, Terje Larssen. Han sikter til at seks av ti eldre på institusjon nå er underernærte! Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av Nasjonalt Råd for ernæring. Dette rådet er et fagråd oppnevnt av Helsedirektoratet, som gir råd og bidrar til å styrke Helsedirektoratets arbeid med ernæring i befolkningen og i helsetjenesten.

I rapporten, som kalles IS-0611- DEPT, for de som vil finne frem til den og lese den i sin helhet, kommer sjokktallene, der det beviselig kommer for en dag at nær 60% av eldre pasienter på institusjoner er underernærte.

«Demokratene i Norge har i lenge tid presset på for at Stortings politikerne skal vedta en nasjonal strategi for å bedre kosthold og ernæring for eldre i sykehjem, og for de som mottar hjemmetjenester. Forslag om dette i bystyret i Kristiansand har dessverre blitt nedstemt av Høyre og FrP, samt Venstre, gang på gang. De som bygde landet stein for stein lider nå fordi våre politikere sover i timen,» konstaterer Terje Larssen.

«Vi har dessverre heller ikke fått gehør for planen om et nasjonalt løft med konkrete tiltak for bedre kosthold og ernæring for eldre. Vi er derimot overbevist om at velgerne støtter oss i kampen om at dette må bli den neste store satsingen i eldre omsorgen. Fagkompetansen er klar i sin tale! De er enig med Demokratene sitt syn! Kan vi virkelig som medmennesker la denne umenneskelige tragedien utspille seg videre,» spør Demokratenes leder i Kristiansand.

Han mener at kunnskap om ernæring for sårbare grupper i helsetjenesten må få mer plass i helseprofesjonsutdanningene, og at vi må få en ernæringsstatus hos eldre som mottar kommunale omsorgstjenester og beskrive konkrete tiltak for å iverksette nasjonale retningslinjer mot underernæring hos eldre, innen en definert tidsramme.

«Videre er Demokratene av den oppfatning at ved siden av et kompetanseløft for ernæring, er også kunnskap hos personalet i alle ledd viktig. Enten maten tilberedes på sentralkjøkken, institusjonskjøkken eller i hjemmet, er helheten fra der maten lages til den står på bordet helt avgjørende. Vi må igjen spørre oss selv! er det virkelig slik vi skal ha det i dagens Norge? Er du en av de mange tusen pårørende som har en mor, en far en, bror, en søster eller venn som omfattes av dette politiske sviket, så bør du støtte Demokratene,» oppfordrer han.