Vil ikke ha svenske tilstander

Svenskene er sure på Donald Trump fordi han i en tale brukte Sverige som et eksempel på tilstanden han ikke ønsker å ha i USA. Selvsagt vil han ikke det. Sverige har de siste årene utviklet seg til å bli et land preget av opptøyer, bilbranner, hærverk og vold, utført hovedsaklig av ungdom med innvandrerbakgrunn. Senest natt til tirsdag i bydelen Rinkeby i Stockholm. Det finnes bydeler som etniske svensker er redde for å bevege seg inn i, der svensk politi har mistet kontrollen.

«No Go Areas» er blitt et nytt begrep i Europa de siste årene, brukt av politiet som en betegnelse på byområder, ofte forsteder til store byer, der det er farlig for andre enn innvandrerbefolkningen å ferdes. Det svenske politiet har tidligere operert med flere titalls slik områder, riktig nok ikke kalt for «No Go Areas», men som «særlig sårbare» eller «sårbare» områder, der de innrømmer å ha mistet kontroll.

I bydelen Rosengård i Malmø har ambulansepersonell og brannmenn under utrykning blitt angrepet av steinkastende lokale innbyggere. «Rosengård i Malmø er ingen rosenhave. Med 94 prosent innvandrere er det Nordens mest innvandrertette bydel. Skyhøy arbeidsledighet og språkbarrierer har skapt et utenforskap hvor gjengvold, bråk og skadeverk florerer,» skrev Aftenposten i en artikkel for et par år siden. Situasjonen har ikke blitt bedre de siste årene.

Sverige er blant de 2-3 landene i verden med flest voldtekter i forhold til folketallet. I de siste månedene har det forekommet flere uvanlig grove voldtekter begått av asylsøkere. Den svenske innvandrings,- asyl, – og flyktningepolitikken de siste årene har ført til en katastrofe for landet. Til en oppblomstring av seksualforbrytelser, vold, bilbranner, hærverk og opptøyer. Er det rart Donald Trump trekker frem Sverige til skrekk og advarsel. Slik vil han ikke ha det i USA. Slik vil vi i Demokratene i Norge heller ikke ha det i Norge. Se til Sverige, og gjør stikk motsatt.

Og til de svenske myndighetene: I stedet for å henge seg opp i at Donald Trumps sa «i går» i stedet for «den siste tiden» eller bare «Se på Sverige», burde de stikke fingrene i jorden og oppdage at jorden deres er omgjort til en myr som hele landet er i ferd med å synke ned i, dersom landet ikke raskt endrer sin åpne grenser-politikk. Kanskje er det allerede for sent for vår nabo».