Dypt og grunnleggende uenig med Sommerfeldts politisering

Biskop Atle Sommerfeldt trenger ikke å tvile på at verken jeg Kristian Kahrs eller Demokratene vil utfordre han på ideologi, teologi og verdensanskuelse.

Biskop Atle Sommerfeldt trenger ikke å tvile på at verken jeg Kristian Kahrs eller Demokratene vil utfordre han på ideologi, teologi og verdensanskuelse.

Fra bakerste benk på Kirkemøtet i Trondheim observerte jeg at biskop Atle Sommerfeldt leverte et angrep på alt det jeg står for. Som utenrikskoordinator for Demokratene i Norge, tar jeg gjerne debatten med biskopen, og han tar grunnleggende feil i alle sine fordommer.

Sommerfeldt snakket om de såkalte ekstreme høyrekreftene i Europa som ødelegger det fantastiske arbeidet som Den norske kirke driver med når de skal legge seg dialogflate for totalitære kreftene i islam. Han tenkte sikkert på meg når jeg sier klart og tydelig at kristen tro og tradisjon er mye bedre enn totalitære ideologier som for eksempel islam.

Jeg er selvfølgelig dypt og grunnleggende uenig med Sommerfeldt i den politiseringen han står for. Dette var andre gang han var på talerstolen denne dagen. Dagen startet med at han ville ha mer miljøfokus i Dnk. Han kunne selvfølgelig velge å snakke om Jesus, men ser ikke ut til å være veldig høyt på agendaen for en politisk korrekt biskop som setter dialogen høyere enn sannheten og budskapet om at Jesus er vegen sannheten og livet.

Joda, Sommerfeldt vil sikkert si at jeg og Demokratene er rasister når vi sier at vi må begrense innvandring fra islamske kulturer så mye som overhodet mulig.

Med dette dømmer vi ikke alle muslimer, men dette handler om å ta troende muslimer som tror på Koranen som Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord på alvor. Islam, i henhold til originalkildene Koranen og Sunna, er ikke forenelig med et åpent demokrati med respekt for ytrings- og trosfriheten, samt utsatte minoriteter. Her forholder vi oss til tolkingen av islam fra de store islamske lovskolene og islamske lærde som for eksempel Yusuf al-Qaradawi.

Vi vet at migranter fra islamske kulturer som for eksempel den vi finner i Midt-Østen, Nord-Afrika, Afghanistan og Pakistan har dårligere forutsetninger for integrasjon enn de som kommer fra ikke-islamske kulturer. De demografiske konsekvensene med islamsk innvandring er enorme, og Demokratene er bekymret for dannelsen av parallellsamfunn innad i de islamske miljøene. Vi vil prioritere kristne og andre minoriteter som kommer som migranter fra Syria og andre krigsområder.

Mange vanlige kirkegjengere føler seg fremmedgjort av en økende politisering av Dnk hvor det kan synes som om ledelsen er mer opptatt av å komme med politisk korrekte utspill om hvor vi skal bore etter olje og gass, hvordan skattenivået skal være, og vi beklager at Dnk har markert seg i den innvandringspolitiske debatten. Her har de har stilt seg på samme side som asyllobbyen hvor de har krevd at Norge tar imot flere migranter fra den islamske verden.

De som steller med utenrikspolitikk i Dnk, Mellomkirkelig råd, har beklageligvis stilt seg på islamistisk palestinsk side i deres kamp mot Israel. Som et parti som støtter Israels rett til å forsvare seg mot sine fiender, mener vi Dnk har spilt en meget lite konstruktiv rolle når det gjelder Midt-Østen. Vi har for eksempel sett at biskop Helga Haugland Byfuglien, preses og vår ledende biskop, har støttet krigen mot Libya i 2011. Denne krigen skapte et helvete for kristne minoriteter i landet og en himmel for islamister og menneskesmuglere. Dette er biskopen ikke villig til å beklage.

Selvfølgelig er vi positive til at Dnk engasjerer seg for migranter som kommer til Norge, men det bør ikke være kirkens oppgave å bestemme hvor stor innvandring vi skal ha til Norge. Her har Dnk gått langt utover sitt mandat.

Vi bør derfor oppfordre og legge til rette for at Dnk skal formidle kristen tro og kultur som sin primæroppgave, og vi kommer til frimodig å utfordre dem når de blir for involvert i politikk. Blant Dnks medlemmer finnes det flere forskjellige meninger om miljøvern og innvandring, og som en samlende folkekirke burde dette gjenspeiles i hvordan Dnk profilerer seg i det offentlige rom.

Biskop Sommerfeldt trenger ikke å tvile på at vi vil utfordre han på ideologi, teologi og verdensanskuelse.
_____

Dette innlegget ble først publisert på dagen.no/dagensdebatt, ogjeg hadde også en mulighet til å ta Sommerfeldt i hånda. Jeg presenterte meg som utenrikskoordinator for Demokratene i Norge, og han sa jeg fortjente hvert ord.