Ivrer etter god dialog med medlemmene

Mona Haug er sekretær i styret til Demokratene i Vest Agder, landets desidert største fylkeslag for partiet, målt i antall medlemmer. En av hennes viktigste oppgaver er å være kontaktperson ut mot medlemmene og hun sier hun håper at hun etter vert skal få en fin kontakt og dialog ut mot alle sammen. Sekretærjobben for fylkesstyret trive hun ellers svært godt med.

Mona bor i Songdalen kommune. Her har hun bodd siden 2014. Hun er mor til 4 voksne barn og jobber til daglig som rådgiver på strøm.

«Jeg har alltid likt politikk, men ikke funnet det rette partiet før nå. Demokratene fører en politikk som passer meg veldig godt. Vi deler samme kjærlighet for Norge, samme engasjement for å verne om norske arbeidsplasser, de eldre og de som sliter med en litt tøffere hverdag. Jeg ønsker et rettferdig skatte- og avgiftssystem samt en riktig og rettferdig innvandringspolitikk,» sier hun.

På sikt ser hun gjerne for seg at hun kan få anledning til nye verv i partiet i håp om å få ta del i utarbeidelsen av et trygt samfunn både i sitt nærmiljø og for landet i sin helhet.