Kleppe om politisk kannibalisme i Aust Agder FrP

Det har lenge vært full krig i Fremskrittspartiet i Aust Agder på grunn av delte meninger om fylkessammenslåing med Vest Agder. De ulike gruppene hetser hverandre offentlig og eksklusjonsforslagene sitter løst, sammen med krav om nytt nominasjonsmøte foran stortingsvalget. «Den interne maktkampen i Aust-Agder Frp ødelegger de folkevalgtes troverdighet», mener Demokratenes politiske nestleder og fylkestingsrepresentant i Vest Agder, Vidar Kleppe.

Vidar Kleppe ble selv kastet ut av Frp i 2001. Året etter dannet han Demokratene. «Når folk blir utsatt for noe sånt som det vi ser i Aust-Agder Frp nå, bør de vurdere om de vil finne seg en annen plass å drive politikk» sier han til Agderposten. «Utviklingen i Aust-Agder Frp minner om «Big Brother». Dette er politisk kannibalisme», sier Vidar Kleppe til avisen. «Å gå til eksklusjon er veldig drastisk. Jeg var gjennom noe av det samme for en del år tilbake. Dette er en politisk variant av tv-realityen Big Brother» gjentar han til.

Kleppe sier til Agderposten at han kjenner flere i Aust-Agder Frp og karakteriserer situasjonen i Aust-Agder Frp som «kjempetrist». «Selvfølgelig har jeg medfølelse. Det er en Kafka-prosess, altså, uansett hva du gjør, blir det feil», sier han.

Per i dag er to frp-ere ekskludert fa Aust-Agder Frp, nemlig leder i fylkets største lokallag, Bjørnar Solvei i Arendal og Ingart Blikra, skriver avisen. I tillegg er 14 medlemmer foreslått ekskludert; åtte av dem er såkalte Åshild-tilhengere, blant annet politisk nestleder i Aust-Agder Frp, Chim A. Kjølner, samt seks medlemmer i lokallaget i Froland. Bakgrunnen for eksklusjonskravet skal være uttalelser disse har kommet med i sosiale medier og på sms i etterkant av den opprivende striden om sammenslåing av Agder-fylkene og om hvem som skal toppe lista til høstens stortingsvalg, skriver Agderposten.

Vidar Kleppe følger det politiske livet til sine tidligere partifeller i Aust fra utsiden. «De har hatt en politisk maktkamp over lang tid. Nominasjonsprosessen var ganske jevn. Nå ser det ut til at uenighet og dårlig personkjemi har slått ut for fullt,» sier Kleppe. «Fremskrittspartiet skal være partiet med høyest under taket, men nå er det blitt ganske lavt. Her virker det som det handler om en intern kamp om makt og innflytelse, og da må de kvitte seg med noen», legger Kleppe til. Han mener partiet som sådan taper på de interne stridighetene som nå brettes ut i nasjonale medier.

«De folkevalgte mister troverdighet og tillit når de viser så feil fokus. Når de ikke er opptatt av ombudsrollen og hva de kan gjøre for velgerne, men er mer opptatt av kampen mot partikolleger», sier Kleppe.