En handlekraftig president

Norske medier er på vakt. De følger den nyvalgte amerikanske presidenten nærmest fra time til time for å finne brutte valgløfter, allerede dager etter at han overtok styringen av USA. Vanligvis tar det bortimot fire år å følge opp valgløfter, og alle som har fulgt både norsk og internasjonal politikk vet jo at det vanligvis loves mer enn det kan holdes. I posisjon støter man på formelle regler som forsinker gjennomførelsen av en ny politikk.

Det viktige må være at en ny statsminister eller en ny president raskt griper fatt i de problemene de pekte på i valgkampen, og starter prosesser for å gjennomføre forandringene.  Og da er det nesten mulig å hevde at den amerikanske presidenten på en uke har gjort mer for å innfri valgløfter enn eksempelvis den norske regjeringen har gjort på snart fire år.  En liknende handlekraft er det knapt noen topp-politiker som har vist noen sinne. Og mange av endringene kommer til å gå i en positiv retning for både USA og verden.

Trump er eksempelvis i full gang med å stramme inn innvandringspolitikken på en måte som burde gjøre ham til et forbilde for vesteuropeiske politikere. Med et pennestrøk sørget Donald Trump sent fredag kveld for midlertidig å stanse innvandringen fra en rekke land, skriver VG 28.januar. I presidentordren kommer det frem at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten erklærer at de ikke lenger utgjør en fare for landets sikkerhet. Det skal på 90 dager heller ikke skrives ut visum til personer fra «land av bekymring».

Også på andre områder er Trump i gang med å iverksette en politikk til fordel for sitt eget land og verden for øvrig. Han har allerede invitert den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu til et møte i det Det Hvite Hus blant annet for å drøfte flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Det er selvsagt et prosjekt som ikke kan gjennomføres på noen få måneder. Det kreves sannsynligvis både tomteareal og byggeprosjekt, og mange sikkerhetshensyn. Men det viktige er jo at prosessen starter. Det er tilstrekkelig til å signalisere at USA ønsker å innta en nøytral holdning til spørsmålet om Øst Jerusalems fremtidige status, som etter Osloavtalen skal avgjøres etter forhandlinger mellom Israel og e palestinske selvstyremyndighetene. I tillegg har Trump gjentatt at han vil motarbeide det sjiamuslimske terrorregimet i Iran som sponser terrororganisasjonen med milliarder av dollar. Det vil han gjøre i samarbeid med Israel.

Dessuten meldes det om at Trumps nærmeste rådgivere allerede har vært i tett kontakt med den russiske ambassaden i Washington og at Trump selv har kommunisert med Putin på telefonen. Det er et klart signal om at han ønsker et best mulig forhold til Russland, og vil bidra til å skape en tryggere verden for oss alle.